Studijski posjet Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek organizator je poslijediplomskog tečaja stalnog medicinskog usavršavanja 1. kategorije „Osnove palijativne skrbi“ i jedna od aktivnosti je i posjet Specijalnoj bolnici Sveti Rafael Strmac 17.02.2023. godine, kao primjeru dobre prakse u pružanju palijativne skrbi .
Susret ja započeo izlaganjem i promišljanjem ravnateljice bolnice dr. Maristela Šakić o duhovnosti u palijativnoj skrbi, koja je uz religioznost jedna od domena kvalitete života prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji . Duhovnost i religioznost se u određenim segmentima preklapaju ali je duhovnost širi pojam koji obuhvaća i osjećaj smisla i svrhovitost života, transcedenciju selfa, moralne vrijednosti , osjećaj za kulturu , znanost te kreativnost. Dr. Šakić podsjeća da je ljudska osoba misterij, osoba predstavlja jedinstveno, neponovljivo biće s dostojanstvom a upravo je vodilja i misija sv. Ivana od Boga, utemeljitelje Reda milosrdne braće koji su osnivači bolnice, stvoriti jedan sveti prostor gdje osobe zbog bolesti ne gube svoje dostojanstvo.
Duhovne potrebe bolesnika su: traženje smisla i iskustva proživljenog u približavanju smrti, potreba bolesnika da bude promatran kao osoba , a ne kao „predmet“, potreba za pomirenjem, potreba zajedništva s drugima, potreba za odgovorima na egzistencijalna pitanja, potreba za donošenjem primjerenih moralnih odluka, potreba izricanja zbogom na spokojan način.
Duhovni pratitelj potiče i senzibilizira bolesnike za duhovne potrebe kroz uspostavljanje bliskog odnosa, gdje bolesnik i duhovni pratitelj samo zajedno čine korak prema naprijed… korištenjem bolesnikovih duhovnih potencijala uz poštivanje njegovog ritma.
Postavljajući pitanja i kroz međusobnu diskusiju sudionika tečaja i svih članova palijativnog tima sudionicu su dobili cjeloviti prikaz filozofije pristupa palijativnom bolesniku u bolnici uz uvažavanje individualnih potreba svakog bolesnika ali i članova njegove obitelji te šire društvene zajednice.

Pomoćnik ravantelja za sestrinstvo
Ivana Mihić, mag. med. techn.

© 2017 Developed by mediain.hr