Liječnici:
Maristela Šakić, dr.med. spec. psihijatar
Marijana Bogadi, dr.med. spec. psihijatar

 

Medicinske sestre:
Ivana Mihić, mag.med.techn.
Valentina Živković, bacc.med.techn.

Telefonski broj:
035/386-703

Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak
08.00 -16.00 sati

Srijeda:
Maristela Šakić, dr.med. spec. psihijatar

Petak:

Marijana Bogadi, dr.med. spec. psihijatar

Naručivanje

– naručivanje za prve i kontrolne preglede vrši se pozivom na broj 035/386-703 od ponedjeljka do petka od 12:00 do 16:00 sati.
– ili naručivanjem kod liječnika opće prakse (ograničen je broj pacijenata koji se mogu naručiti u danu)

Za pregled je potrebno prethodno se naručiti i imati uputnicu za pregled (A1, A2, A4 ili A5 crvena uputnica od liječnika opće prakse ili internu uputnicu koju mogu dobiti pacijenti koji su liječeni u našoj ustanovi).

Sve informacije o načinu prijema ili dnevnoj bolnici također se mogu dobiti pozivom na broj 035/386-703 od ponedjeljka do petka od 12:00 do 16:00 sati ili putem e-mail adrese narucivanje@bolnicasvetirafael.eu