Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb

Bolnički red Svetog Ivana od Boga – Milosrdna braća

SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I PALIJATIVNU SKRB „SVETI RAFAEL“ STRMAC

Strmac Naselje 4, Šumetlica, 35404 Cernik
OIB 34177692639 * IBAN HR6423400091110450906 * TEL: 035/386-700 * FAX:035/386-701

Poštovani suradnici, liječnici specijalisti, izabrani liječnici opće medicine, medicinske sestre i tehničari,
Ljubazno vas molimo da popunite prijemni obrazac sa podacima koji su vama poznati, a u interesu su cjelovitog zbrinjavanja našeg zajedničkog bolesnika.
Nismo u mogućnosti bolesnika prije prijema neposredno pregledati.
Podaci o bolesniku, kojega predlažete za prijem su od velike važnosti za konačnu potvrdu prijema od strane stručnog kolegija bolnice. Osim toga, nastojimo našeg bolesnika po otpustu iz bolnice i prije nego se javi svome izabranom liječniku opće medicine, umrežiti u sustav njegovih zdravstvenih, te nerijetko socijalnih prava i mogućnosti.
Informativni centar stoji na raspolaganju za sva vaša pitanja, nedoumice i eventualne tehničke poteškoće tijekom unošenja podataka.
Još jednom molimo, obostrano konstruktivnu suradnju, obzirom da se radi o našim zajedničkim bolesnicima sa psihičkim odnosno mentalnim poremećajima i bolesnicima kojima je potrebno pružiti palijativnu njegu i skrb.
Zahvaljujemo na vašoj suradnji i stojimo na raspolaganju za sve vaše upite.

Ravnateljica
Maristela Šakić,dr.med. spec psihijatar

UPUTA ZA POPUNJAVANJE:
Popunjavanje obrasca omogućuje brže,potpunije i kvalitetnije zbrinjavanje vaših i naših korisnika usluge. Podatke označene * obvezno je popuniti (ukoliko podatak nije poznat ili nema podatka upisati: nepoznato.

Na temelju Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 te ostalih primjenjivih zakona/propisa u Republici Hrvatskoj, prikupljanje, obrada i pohranjivanje osobnih podataka se obavlja sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka koji predstavljaju jednu od zakonitih osnova za obradu osobnih podataka.