Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb

Informativno-koordinacijski centar osigurava informiranje svim koji su zainteresirani, o mogućnostima liječenja u našoj Bolnici, koordinira prijem i liječenje na Odjelu dugotrajnog liječenja i palijativne skrbi i na Odjelu kroničnih duševnih bolesti stacionarno, ambulantno te kroz Dnevnu bolnicu.

Radno vrijeme: 
ponedjeljak-petak od 08:00 do 16:00 sati

Vrijeme narudžbi za prvi i kontrolni pregled psihijatra:  
ponedjeljak-petak od 12:00 do 16:00

Medicinske sestre:
– Monika Cindrić, bacc.med.techn
Tel: 035/386-742
Fax: 035/386-772

– Lara Lucić, medicinski administrator

Tel: 035/386-703
Fax: 035/386-772
E-mail: prijemna.ambulanta@bolnicasvetirafael.eu , narucivanje@bolnicasvetirafael.eu

Potrebna dokumentacija za Odsjek dugotrajnog liječenja:

Za prijem na Odsjek za dugotrajno liječenje potrebno je poslati predložak otpusnog pisma ili dovršeno otpusno pismo na kojem je navedena preporuka za hospitalizaciju na naš odjel.
 • Prije dolaska na liječenje molimo popuniti PRIJEMNI OBRAZAC
 • Otpusno pismo se dostavlja putem faxa, e-maila ili osobno (potrebno je navesti ime i prezime, adresu te broj telefona člana obitelji koji će biti suradnik u liječenju).
 • Nakon obavijesti o prijemu bolesnika na Odsjek za dugotrajno liječenje potrebno je ishoditi uputnicu od obiteljskog liječnika (sa odgovarajućom dijagnozom i  odgovarajućom šifrom djelatnosti) ili internu uputnicu iz druge zdravstvene ustanove, (opća bolnica, specijalna bolnica) također sa odgovarajućom dijagnozom i  odgovarajućom šifrom djelatnosti 3200000.
 • Pri dolasku u našu ustanovu je potrebno svu dokumentaciju predati u Informativno-koordinacijski centar.
 • Kod prijema bolesnika na odjel molimo pratnju obitelji ili skrbnika.

Potrebna dokumentacija za Odsjek palijativna skrb:

Na odsjeku palijativne skrbi prima se bolesnik koji boluje od uznapredovale maligne bolesti, kada je završeno i nalazom onkologa okončano liječenje i preporučena simptomatska terapija i palijativna skrb, te bolesnici u fazi zatajenja bilo kojeg organskog sustava, kada su iscrpljene mogućnosti aktivnog liječenja.
 • Prije dolaska na liječenje molimo popuniti PRIJEMNI OBRAZAC
 • Za bolesnike koji su u terminalnoj fazi zatajenja nekog organskog sustava potrebna je preporuka liječnika specijaliste iz akutne bolnice iz koje se bolesnik premješta na nastavak liječenja u našu bolnicu ili preporuka liječnika obiteljske medicine.
 • Dobiveni nalaz se dostavlja putem faxa 035/386-772, e-maila  narucivanje@bolnicasvetirafael.eu  ili osobno (potrebno je navesti ime i prezime, adresu te broj telefona kontakt osobe).
 • Kod obavijesti o prijemu bolesnika na palijativnu skrb je potrebna uputnica liječnika obiteljske medicine sa odgovarajućom dijagnozom ili interna uputnica iz druge zdravstvene ustanove (opća bolnica, specijalna bolnica) sa šifrom djelatnosti palijativne skrbi 3960000 i odgovarajućom dijagnozom Z51.5.
 • Pri dolasku u našu ustanovu je potrebno svu dokumentaciju predati u Informativno-koordinacijski centar.
 • Kod prijema bolesnika na odjel molimo pratnju obitelji ili skrbnika.

Potrebna dokumentacija za Odsjek I. i Odsjek II. na Odjelu kroničnih duševnih bolesti:

Kao pacijent na bolničko liječenje možete doći uz Uputnicu Vašeg izabranog liječnika obiteljske medicine ili premještajem iz bolnice za akutno liječenje.
 • Prije dolaska na liječenje molimo popuniti PRIJEMNI OBRAZAC
 • Potrebno je poslati medicinsku dokumentaciju s kontaktnim brojevima od obitelji, na broj faksa bolnice  035/386-772 ili putem pošte ili osobno u Informativno-koordinacijski centar bolnice ili na bolnički mail:  prijemna.ambulanta@bolnicasvetirafael.eu , a od dokumentacije je potrebno poslati:
 • otvoreno ili zatvoreno otpusno pismo s preporukom liječnika specijaliste (psihijatra),
 • specijalistički nalaz psihijatra s preporukom za liječenje u SB Sveti Rafael Strmac -ne stariji od mjesec dana,
 • ukoliko bolesnik boluje od tjelesnih bolesti potrebno je dostaviti pripadajuću medicinsku dokumentaciju.
 • Ako je prijem potvrđen, obavještava se obitelj ili/i zdravstvena ustanova (u kojoj se pacijent nalazi na liječenju) o datumu prijema pacijenta na liječenje u našu bolnicu, te o potrebi ishođenja uputnice liječnika opće medicine ili interne uputnice iz druge ustanove (u slučaju premještaja) sa šifrom djelatnosti 3910000.
 • Navedenu dokumentaciju, za Odjel dugotrajnog liječenja i palijativne skrbi, te Odjel kroničnih duševnih bolesti, svakodnevno  pregledava liječnički konzilij u dogovoru sa ostalim članovima tima, te se povratna informacija obitelji ili zdravstvenoj ustanovi javlja u kratkom periodu (do tri dana).
 • Pri dolasku u našu ustanovu je potrebno svu dokumentaciju predati u Informativno-koordinacijski centar.
 • Kod prijema bolesnika na odjel molimo pratnju obitelji ili skrbnika.
Način prijema u  Dnevnu bolnicu: Svi zainteresirani   pacijenti  na  liječenje  u dnevnu bolnicu možete doći uz uputnicu Vašeg izabranog  liječnika, te  po preporuci psihijatra. Naručivanje za Opću psihijatrijsku ordinaciju: Svi zainteresirani pacijenti mogu se naručiti za prve i kontrolne preglede pozivom na broj 035/386-703 ili putem e-mail adrese narucivanje@bolnicasvetirafael.eu ili naručivanjem kod liječnika opće prakse (ograničen je broj pacijenata koji se mogu naručiti u danu).
 • Za pregled je potrebno prethodno se naručiti i imati uputnicu za pregled (A1, A2, A4 ili A5 crvena uputnica od liječnika opće prakse ili internu uputnicu koju mogu dobiti pacijenti koji su liječeni u našoj ustanovi).