Službena stranica Milosrdne braće

www.oh-fbf.it

Službena stranica Milosrdne braće – Lombardo Venecijanska provincija

www.fatebenefratelli.it

Požeška biskupija

https://pozeska-biskupija.hr/

Ministarstvo zdravstva

https://zdravstvo.gov.hr/

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

http://www.hzzo.hr/

Zavod za javno zdravstvo

https://www.hzjz.hr/

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

http://www.aaz.hr/

Povjerenik za informiranje

http://www.pristupinfo.hr/

Relevantni zakoni i propisi:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_100_1929.html

Zakon o zaštiti prava pacijenata

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_169_2953.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_37_1267.html

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_76_1414.html

Zakon o liječništvu

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_121_1707.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_117_3376.html

Zakon o sestrinstvu

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_121_1710.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_117_3378.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_57_1255.html

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2472.html

Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_79_1693.html

Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_31_704.html

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_46_1067.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_94.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_63_1211.html

Zakon o radu

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1872.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_127_2877.html

Zakon o pravu na pristup informacijama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html