Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

obrazac – zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Opširnije

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Opširnije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Opširnije

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Na temelju clanka 13. Zakona o pravu na pristup infonnacijama (“Narodne novine” broj: 25/13, 85/15) i članka 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac, ravnateljica Maristela ŠakiĆ. dr.med.spec.psih.
donosi odluku o imenovanju službenika za informiranje

Opširnije

Odluka o imenovanju zamjene za odsutnog službenika za informiranje

Na temelju clanka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (,,Narodne novine”,
broj: 25/13, 85/15) i clanka 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb
Sveti Rafael Strmac, ravnateljica Maristela Sakic, dr.med.spec.psih.

Opširnije

Odluka o utvrđivanju kriterija za određivanje visine naknade

Na temelju članka 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac. a sukladno Članku 19. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/2013 85/2015) i Clanku 2. do članka 5. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova dostave informacija (NN br. 12/2014), ravnateljica Marisiela Šakić. dr.med.spec.psih. donosi ODLUKU o utvrđivanju kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova dostave informacija

Opširnije

Službenik za informiranje - obavijest o načinu pristupa

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac omogućuje pristup informacijama.

Opširnije

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće 2019.

Izvješće PDF 2017.

Izvješće PDF 2018.

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Na temelju Clanka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15} i Clanka 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac, ravnateljica Maristela Sakic, dr.med.spec.psih. donosi slijedeću ODLUKU O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA

Odluka

Katalog

Maja Marčević, bacc. admin. publ.

— Službenik nadležan za informiranje

Tel: 035/386-722