Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb
Djelatnosti i organizacijska struktura – unutarnje ustrojstvo bolnice:
I. JEDINICA ZA UPRAVU, ADMINISTRATIVNE I OPĆE POSLOVE
Prior Janusz Giemula – fra Giovanni
e-mail: prior.fg@bolnicasvetirafael.eu

Predsjednik Upravnog vijeća fra Giancarlo Lapić
e-mail: fragiancarlo@fatebenefratelli.eu

Ravnateljica Maristela Šakić, dr.med.spec.psih.
e-mail: maristela.sakic@bolnicasvetirafael.eu
Kontakt: Jasmina Akmačić, administrativna tajnica – tajnica ravnateljice
e-mail: tajnistvo@bolnicasvetirafael.eu
Tel. 035/386-724 Fax. 035/386-701

Zamjenica Ravnateljice Ivona Curić, dipl.oec.
e-mail: ivona.curic@bolnicasvetirafael.eu

II. ODJEL KRONIČNIH DUŠEVNIH BOLESTI (ukupno 95 ležajeva)
II.I. Odsjek I (40 ležajeva)
II.II. Odsjek II (55 ležajeva)
II.III. Odsjek za radnu terapiju
II.IV. Dnevna bolnica
II.V. Opća psihijatrijska ordinacija

III. ODJEL PALIJATIVNE SKRBI I DUGOTRAJNOG LIJEČENJA
III.I. Odsjek za palijativnu skrb (30 ležajeva)
III.II. Odsjek za dugotrajno liječenje (15 ležajeva)

IV. JEDINICA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
Ivona Curić, dipl. oec.
e-mail: racunovodstvo@bolnicasvetirafael.eu
Tel. 035/386-704

V. JEDINICA ZA BOLNIČKU PREHRANU
Mato Keller, voditelj jedinice
e-mail: kuhinja@bolnicasvetirafael.eu
Tel. 035/386-714

VI. JEDINICA ZA TEHNIČKE POSLOVE
Krunoslav Balunović ing. građ., voditelj jedinice
e-mail: kruno@bolnicasvetirafael.eu
Tel. 035/386-712

 

VII. JEDINICA BOLNIČKE LJEKARNE
Janusz Giemula (fra Giovanni), mag. pharm., voditelj jedinice
e-mail: ljekarna@bolnicasvetirafael.eu
Tel. 035/386-758

VIII. JEDINICA ZA PASTORALNU SLUŽBU
vlč. Ivica Razumović
e-mail: kapelan@bolnicasvetirafael.eu
Tel. 035/386-743

IX. JEDINICA ZA OSIGURANJE I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Pomoćnik Ravnatelja za kvalitetu Ivana Matošević, dr. med.
Matija Rimac, dr. med., MAS Palliative care, spec. hitne medicine
Ivana Mihić, mag. med. tech.
Sanja Šikić, med. tech.
Lucija Bijelić, mag. psih.
Tel. 035/386-718, vrijeme pozivanja od 13.00-15.00

X. CENTRALNA JEDINICA ZA NARUČIVANJE PACIJENATA
Informativno – koordinacijski centar
Tel: 035/386-703
Fax: 035/386-772
E-mail: prijemna.ambulanta@bolnicasvetirafael.eu, narucivanje@bolnicasvetirafael.eu