Odsjek za dugotrajno liječenje

Na Odsjek za dugotrajno liječenje primaju se bolesnici koji boluju od teških kroničnih bolesti.

ornament1

Odsjek za palijativnu skrb

Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih sa problemima povezanim sa neizlječivom bolesti.

ornament1

Uloga liječnika u palijativnoj skrbi

Liječnik u palijativnoj skrbi ima za cilj odgovoriti na potrebe bolesnika uslijed uznapredovale teške bolesti, koja bolesniku ograničava život i predstavlja izvor patnje.

ornament1