Projekt obnove

20. lipnja 2006. godine Bolnički red Sv. Ivan od Boga dolazi u Hrvatsku te 26. listopada 2007. godine kupuje bolnicu na Strmcu. Nekadašnja Dječja bolnica za plućne bolesti Šumetlica obnovom i proširenjem pretvorena je u jednu od najsuvremenijih psihijatrijskih ustanova u regiji s više od stotinu bolesničkih ležajeva.
Milosrdna braća, propovijedajući četiri zavjeta: siromaštvo, čistoću, poslušnost i gostoprimstvo ovdje nastavljaju poslanje Sv. Ivana od Boga u Hrvatskoj.

Površina objekta: 7.437,40 m2
Površina građevinske čestice: 37.746,80 m2
Površina postojećih građevina: 5.484,17 m2
Površina dograđenih prostorija i bolnička kapela: 1.429,48 m2
Ukupna razvijena površina objekta: 6.913,65 m2

Djelatnosti i organizacijska struktura bolnice:

Djelatnosti i organizacijska struktura – unutarnje ustrojstvo bolnice:
I. ODJEL KRONIČNIH DUŠEVNIH BOLESTI (ukupno 110 ležajeva)
I.I. Odsjek I
I.II. Odsjek II
I.III. Odsjek za radnu terapiju
I.IV. Dnevna bolnica
I.V. Opća psihijatrijska ordinacija

II. ODJEL PALIJATIVNE SKRBI I DUGOTRAJNOG LIJEČENJA
II.I. Odsjek za palijativnu skrb (15 ležajeva)
II.II. Odsjek za dugotrajno liječenje (15 ležajeva)

III. JEDINICA ZA UPRAVU, ADMINISTRATIVNE I OPĆE POSLOVE

Prior Jansz Giemula – fra Giovanni
Predsjednik Upravnog vijeća fra Giancarlo Lapić
Ravnateljica Maristela Šakić, dr.med.spec.psih.
Zamjenik Ravnatelja Ivona Curić, dipl.oec.

Kontakt: Jasmina Akmačić, administrativna tajnica – tajnica ravnatelja
e-mail: tajnistvo@bolnicasvetirafael.eu
Tel. 035/386-724
Fax. 035/386-701

IV. JEDINICA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
Ivona Curić, dipl.eoc.
e-mail: racunovodstvo@bolnicasvetirafael.eu
Tel. 035/386-704

V. JEDINICA ZA BOLNIČKU PREHRANU
Mato Keller, voditelj jedinice
e-mail: kuhinja@bolnicasvetirafael.eu
Tel. 035/386-714

VI. JEDINICA ZA TEHNIČKE POSLOVE
Krunoslav Balunović ing. građ.,   voditelj jedinice
e-mail: kruno@bolnicasvetirafael.eu
Tel. 035/386-712

VII. JEDINICA BOLNIČKE LJEKARNE
Janusz Giemula (fra Giovanni), mag.pharm., voditelj jedinice
e-mail: ljekarna@bolnicasvetirafael.eu
Tel. 035/386-758

VIII. JEDINICA ZA PASTORALNU SLUŽBU

Tel. 035/386-743

IX. JEDINICA ZA OSIGURANJE I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Pomoćnik Ravnatelja za kvalitetu Ivana Matošević, dr.med.
Matija Rimac, dr. med., MAS Palliative care, spec. hitne medicine
Magistra sestrinstva Ivana Mihić
Sanja Šikić, medicinska sestra
Lucija Bijelić, mag. psihologije
Tel. 035/386-718, vrijeme pozivanja od 13.00-15.00

X. CENTRALNA JEDINICA ZA NARUČIVANJE PACIJENATA – Informativno – koordinacijski centar

Glavna sestra bolnice

Luca Marković,  mag. med. tehn.

Zamjena glavne sestre bolnice:
Ivana Mihić  mag. med. tehn.

Tel. 035/386-718
E-mail. glavna.sestra@bolnicasvetirafael.eu

Stručni i znanstveni suradnik/savjetnik

prof.dr. sc. Križo Katinić

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Tel. 035/386-722
Fax. 035/386-701

E-mail: poslovnatajnica@bolnicasvetirafael.eu

Koordinatori za volontere

Sanja Babić – prvostupnica sestrinstva, koordinator za poslove edukacije, volonterske akcije i projekte.
Kontakt broj: 035/386-728

Sandra Čvorić – prvostupnica sestrinstva, koordinator za poslove organiziranja volontiranja unutar organizacijskih jedinica bolnice, poslove kontakt osobe za volontere i administraciju volontiranja.

Kontakt broj: 035/386-753

Rado primamo volontere koji će našim najpotrebitijima (bolesnicima) u njihovim tmurnim bolničkim danima izmamiti osmijeh na lice, prošetati s njima ili samo popričati.

Ukoliko želite postati volonter u Specijalnoj bolnici Sveti Rafael Strmac molimo Vas da se javite koordinatorima na navedene brojeve telefona, nakon čega ćete ispuniti upitnik te proći psihološko testiranje.

Svakog volontera upoznajemo s prostorom bolnice i našim djelatnostima.
Volonteri prolaze edukaciju iz specifičnosti rada naše bolnice.
S ravnateljicom ćete potpisati volonterski ugovor, a tijekom volontiranja evidentira se provedeno vrijeme u bolnici.

Koordinator volontera prvo vrijeme provodi s volonterom, pomaže mu u konkretnim situacijama, predstavlja ga djelatnicima i ostaje mu na raspolaganju tijekom cijelog volontiranja.

Povjerenstva

Dnevna bolnica i radno-okupaciona terapija

Organiziranjem aktivnosti u Dnevnoj bolnici za ambulantne bolesnike te kroz radno-okupacionu terapiju za hospitalizirane bolesnike ustrojili smo, sukladno mogućnostima i željama bolesnika, različite radionice (umjetnička radionica, informatička radionica i druge). Kroz radionice bolesnici u manjim grupama, a zavisno od svojih psiho-fizičkih mogućnosti i sklonosti obavljaju različite poslove.
Navedenim aktivnostima nastoji se kod bolesnika potaknuti i zadržati preostala radna sposobnost sukladno njihovim umnim i tjelesnim mogućnostima.

Vjerska zajednica u Bolnici

U Specijalnoj bolnici za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac prisutna je vjerska zajednica koja osigurava bolesnicama duhovnu pomoć (sanitarnu pastoralu) prema osobnim potrebama. Vjerska zajednica, djeluje u strukturama zajedno sa suradnicima laicima s kojima dijeli karizmu i filozofiju Reda.

Mise u bolničkoj kapeli održavaju se dva puta tjedno:
nedjeljom u 10,00 sati i srijedom u 17,00 sati.

Unutarnji normativni akti Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb sveti Rafael Strmac:

Statut
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
Pravilnik o radu
Pravilnik o radu s volonterima
Pravilnik o radnom vremenu
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o stručnom usavršavanju i edukaciji radnika
Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih zdravstvenih jedinica i zdravstvenih radnika