Obavlja poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, a naročito sljedeće poslove:

 • Prati primjeni etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljaju djelatnosti zdravstvene struke
 • Odobrava zdravstvena istraživanja u zdravstvenoj ustanovi
 • Brine o obavljanju djelatnosti u okvirima odobrenja za samostalni rad zdravstvenih djelatnika
 • Raspravlja i odlučuje u slučajevima uskraćivanja pružanja liječničke pomoći, nepoštivanja obveze čuvanja liječničke tajne, neizvršavanja obveze prijavljivanja zarazne bolesti, izostanka vođenja i čuvanja medicinske dokumentacije, neizvršavanja obveza obavještavanja drugog liječnika i sl.

 

ČLANOVI:

  1. Marijana Bogadi, dr.med.spec.psihijatar – predsjednik Povjerenstva
  2. Janusz Fryderyk Giemula (fra Giovanni) mag.pharm
  3. Jurica Borojević, odvjetnik
  4. Luca Marković, mag.med.techn.
  5. Vlč. Ivica Razumović

ZAMJENICI ČLANOVA

  1. Dijana Krišto, dr.med. rada i sporta – zamjenik predsjednika
  2. Sanja Babić, bacc.med.techn. – zamjenik člana
  3. Prior fra Kristijan Sinković – zamjenik člana
  4. Ivana Tomić Pavlović, prof psiholog – zamjenik člana
  5. č.s. Blanche Dakin, dipl. teolog – zamjenik člana