POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Specijalnoj bolnici Sveti Rafael Strmac

 

ČLANOVI

    1. Janusz Fryderyk Giemula (fra Giovanni) mag.pharm – predsjednik
    2. Blaža Krakar, dr.med.spec.epidemiolog
    3. Marijana Bogadi, dr.med.spec.psihijatar
    4. Dijana Krišto, dr.med. rada i sporta
    5. Ivana Brkić, dr.med.