• Vrši nadzor nad stručnim radom zdravstvenih organizacijskih jedinica i zdravstvenih djelatnika
  • Provodi aktivnosti vezane uz uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite

 

  1. Dijana Krišto, dr.med. spec -predsjednik
  2. Luca Marković, bacc.med. techn.-zamjenik predsjednika
  3. Mandica Božić, med.techn.-član
  4. Lea Szabo, bacc.med. techn.-član
  5. Maja Marčević