• Utvrđuje mjere za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija i donosi program za kontrolu bolničkih infekcija
 • Obavlja i druge poslove sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te općim aktima Bolnice

 

  1. Zorana Marić, dr.med.spec.epidemiolog – predsjednica
  2. Finka Štivić, dr.med.spec. kliničke mikrobiologije
  3. Zdravko Andrić, dr.med.spec.infektolog
  4. Ivana Brkić, dr.med
  5. Ivana Mihić, mag.med.techn.