Alojzije Stepinac
"Ako želimo vidjeti bolje dane u budućnosti , treba iskazivati poštovanje prema Bogu , koje mu pripada, i to u poniznosti : to je jedini put prema miru"

Zaštitnik Dnevne bolnice je blaženi kardinal Alojzije Stepinac, moralni i duhovni velikan našeg naroda.

RADNO VRIJEME:
UTORAK 10:00- 16:00
ČETVRTAK 10:0- 16:00

NAČIN PRIJEMA U DNEVNOJ BOLNICI:

Svi zainteresirani   pacijenti  na  liječenje  u dnevnu bolnicu možete doći uz uputnicu Vašeg izabranog  liječnika, te  po preporuci psihijatra.

U tretmanu dnevne bolnice s dvadeset ugovorenih stolica s HZZO- om može se liječiti širi dijagnostički spektar od djelomično funkcionalnih psihoza, shizofrenija, depresivnih i anksioznih poremećaja, PTSP-a, te  razne vrste ovisnosti.

Sve informacije možete dobiti od:
PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA: Ivana Robina

PON – PET (8.00- 15.00)
TEL. 035/ 386-726
035/ 386-703

TIM DNEVNE BOLNICE:

VODITELJ DNEVNE BOLNICE : Maristela Šakić, dr.med.spec.psih
GRUPNI PSIHOTERAPEUT: Goran Tošić, dr.med.spec.psih
PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA: Ivana Robina

Tim dnevne bolnice čine: liječnik psihijatar, grupni psihoterapeut, psiholog, socijalni radnik, radni terapeut, prvostupnik sestrinstva, medicinski tehničar i duhovnik- svećenik.

Tim dnevne bolnice zadužen je za grupni psihološki tretman koji se odvija kroz psihoedukacijske aktivnosti, tretmanske grupe i psihološke radionice namijenjene razumijevanju i učinkovitijem upravljanju emocijama, prilagodbi na bolest, poticanju zdravih i sprečavanju nezdravih ponašanja, poboljšanju komunikacijskih i drugih socijalnih vještina, a sve kako bi pojedinci razvili osobne potencijale, oslonili se na sebe i svoje mogućnosti. U Dnevnoj bolnici se odvija grupna psihoterapija,individualna psihoterapija, individualna terapija ponašanja, obiteljska terapija (rad s jednim parom individualno ili s više parova u grupi).

Više informacija o dnevnoj bolnici iz psihijatrije može pogledati u informativnom letku.

DUHOVNE RADIONICE U DNEVNOJ BOLNICI

Duhovne radionice u okviru Dnevne bolnice iz psihijatrije provodi bolnički kapelan.Ciljevi:
– osvijestiti da je čovjek tijelo i duh u isto vrijeme i da su ove dvije stvarnosti nerazdjeljive;
– ukazati na važnost njegovanja osobne duhovnosti kao važne sastavnice zdravlja i puta prema izlječenju;
– pomoći sudionicima uočiti duhovnost koju već imaju i njeguju i to kao duhovnost u najširem načinu shvaćanja (umjetnost, kultura, međuljudski odnosi), a zatim i specifično kršćansku duhovnost;
– potaknuti sudionike na prakticiranje kršćanskih oblika duhovnosti i praksi (osobna molitva, slavljenje sakramenata, aktivno uključivanje u njihove zajednice – župe…);
– u osobnim susretima ponuditi, u svjetlu kršćanske vjere, putove prema  pronalaženju odgovora i rješenja za poteškoće i probleme.