Obavještavamo Vas da će se 30.10.2017 godine u 16:30h u sklopu trajnog usavršavanja medicinskih sestara/ tehničara, održati stručno predavanje pod nazivom :
„Profesionalna komunikacija u sestrinstvu“.
Predavač je Rebeka Živatović, mag.psych. i Antonija Pejaković Ličina, bacc.med.techn.
Predavanje će se održati u prostoru biblioteke bolnice.

© 2017 Developed by mediain.hr