GENERALNA KANONSKA VIZITACIJA Od 10. do 12. studenog u našoj je bolnici održana generalna kanonska vizitacija od strane Reda Milosrdne braće. Kanonska vizitacija u crkvenoj terminologiji označava pohod crkvenog poglavara ustanovama i osobama za koje je izravno odgovoran. U svim ustanovama Reda Milosrdne braće Generalnu kanonsku vizitaciju obavlja Generalni Otac Prior ili njegov delegat barem…

Sudjelovanje na projektu Dana 28.10.2022. sudjelovali smo na okruglom stolu ” Suradnjom do (medicinskog) razvoja i Kako do bolje palijativne skrbi?” koji je održan u okviru projekta Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar. U raspravi su uz ostale sudjelovali članovi multidisciplinarnog tima naše bolnice: Matija Rimac, liječnica u palijativnom timu – MAS Palliative care;…

© 2017 Developed by mediain.hr