GENERALNA KANONSKA VIZITACIJA

Od 10. do 12. studenog u našoj je bolnici održana generalna kanonska vizitacija od strane Reda Milosrdne braće. Kanonska vizitacija u crkvenoj terminologiji označava pohod crkvenog poglavara ustanovama i osobama za koje je izravno odgovoran. U svim ustanovama Reda Milosrdne braće Generalnu kanonsku vizitaciju obavlja Generalni Otac Prior ili njegov delegat barem jednom u svakih šest godina. Kao nit vodilja ove kanonske vizitacije u šestogodišnjem razdoblju izabrana je ista tema koju smo slijedili na prošlom provincijskom kapitulu: “Izađite sa strašću promicati gostoljubivost.”

Vizitaciju je za našu bolnicu izvršio Generalni Definitor fra Jose Augusto Gaspar Louro u čijoj pratnji su bili fra Giancarlo Lapić, predsjednik Upravnog vijeća Bolnice i fra Salvino Zanon, tajnik vizitacije. Glavni cilj bio je ustanoviti je li naše djelovanje nadahnuto karizmom gostoljubivosti, temelje li se naše aktivnosti u bolnici na vrijedostima, načelima i principima Reda Milosrdne braće i je li naša bolnica istinski prožeta duhom svetog Ivana od Boga. Pitanje na koje Vizitator traži odgovor je: Kada bi danas u našu bolnicu ušao sveti Ivan od Boga, bi li prepoznao da je to ustanova njegovih sljedbenika Milosrdne braće i bi li bio ponosan i zadovoljan kako se ovdje zbrinjavaju i njeguju bolesne osobe?

U tu svrhu Generalni Definitor u svojstvu Vizitatora susreo se grupama djelatnika i radnim jedinicama naše bolnice: redovničkom zajednicom, upravom, ravnateljicom, stambenom zajednicom, dnevnom bolnicom, liječnicima, prvostupnicima odjela, članovima stručnog tima, pastoralnom grupom, gostima bolnice te zajednicom časnih sestara. Susreti su protekli u srdačnom i otvorenom razgovoru u kojem su razmijenjena iskustva i izneseni konstruktivni prijedlozi. Zapisnici svih susreta biti će proslijeđeni Generalnoj upravi Reda.

Kanonska vizitacija završena je susretom s biskupom Požeške biskupije, mons. Antunom Škvorčevićem, na čijem području se bolnica nalazi. Tijekom susreta razmatrani su neki konkretni prijedlozi u cilju poboljšanja djelovanja bolnice osobito njenoj boljoj uključenosti u državni zdravstveni sustav.

© 2017 Developed by mediain.hr