Izađimo i hrabro širimo gostoljubivost! U petak, 6. 5. 2022. godine djelatnici bolnice su imali susret sa osnivačem bolnice, odnosno predstavnicima provincijalnog definitorija na čelu s Ocem provincijalom fra Massimom Villa. Otac provincijal je upoznao djelatnike sa novim smjerom djelovanja, velike obitelji Milosrdne braće u našoj Lombardo Venetskoj provinciji, nakon završenog 137 provincijalnog kapitula u…

© 2017 Developed by mediain.hr