Dana 14.03. 2024. godine, u sklopu dvodnevne stručne ekskurzije, Specijalnu bolnicu za psihijatriju i palijativnu skrb su posjetili učenici 3. razreda Srednje medicinske škole iz Osijeka, smjer sestrinstvo.

Učenike su pozdravili te upoznali sa djelovanjem same Bolnice, ali i sa djelovanjem osnivača bolnice, Redom milosrdne braće, ravnateljica dr. Maristela Šakić i prior Janusz Giemula – fra Giovanni. Nakon pozdrava je uslijedio obilazak bolnice u pratnji glavne sestre bolnice Ivane Mihić, mag. med. techn. te glavne sestre Odjela kroničnih duševnih bolesti Sanje Babić, bacc. med. techn.  

Učenici su tijekom posjeta dobili informacije o tome što je to palijativna skrb, njega i liječenje, koje su potrebe palijativnog pacijenta te tko je sve uključen u skrb za bolesnika kako bi mu se zadovoljile sve njegove potrebe, ne samo tjelesne, nego i psihološke, socijalne, duhovne i dr. Na Odjelu kroničnih duševnih bolesti im je prezentiran  pristup u skrbi tj. u rehabilitaciji i resocijalizaciji bolesnika sa mentalnim poteškoćama, uz uključenost multidisciplinarnog tima, po principima terapijske zajednice te aktivne uključenosti samog bolesnika i članova njegove obitelji.

Susret je završio zakuskom, uz obostrano zadovoljstvo posjetitelja i domaćina te  pozivom  za ponovni susret u nadolazećim godinama.

Glavna sestra bolnice
Ivana Mihić, mag. med. techn.

© 2017 Developed by mediain.hr