01.12.2023. Udruga ZA RAne – Hrvatska inicijativa održala je 2. domaći simpozij s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Inovacije u liječenju rana: Najnoviji trendovi i pristupi”. Na simpoziju su sudjelovale djelatnice naše bolnice dr. Spomenka Petek i Antonija Pejaković Ličina, bacc.med.techn.
Uz predavanja djelatnice su sudjelovale i na 3 radionice:
Umjestnost liječenja – kreativni pristupi u tretiranju rana
Akutna rana – osnovni postupci zbrinjavanje
Mobilizacija teže pokretnog pacijenta.

© 2017 Developed by mediain.hr