U utorak 5. prosinca u našoj bolnici je održana adventska duhovna obnova za sve djelatnike, koju je vodio don Damir Stojić, salezijanac. Usporedbom sa sadržajem razgovora ljudi koji su 11. rujna tijekom rušenja tornjeva blizanaca u New Yorku bili u smrtnoj opasnosti, nastojao nam je iznijeti pet temelja naše vjere. U trenutku nesreće ti su ljudi, bez obzira na svoju vjeru, govorili o onom što je bitno.
1. Vapili su Bogu – molitva je temelj našeg vjerničkog života; ona je posebno izražena u kriznim situacijama, ali je potrebno da bude uvijek prisutna.
2. Nazivali su svoje majke – sve majke su važne dok Marija ima posebno mjesto u našem životu; ona nas uvijek vodi Isusu.
3. Tražili su oproštenje – čovjek se pred kraj života želi pomiriti; ispovijed nam daje garantirano oproštenje i pomirenje s Bogom.
4. Često su tješili u ulijevali nadu onima koji nisu bili u opasnosti – nada je posebno važna za naš duhovni opstanak, a posebno nada koja teži prema postizanju vječnosti.
5. Često su izjavljivali ljubav i pomagali jedni drugima – konkretna ljubav prema drugom jedan je od temelja naše vjere.

Nakon nagovora bila je prilika za svetu ispovijed. Susret je završio svetom misom na kojoj su bili prisutni i naši pacijenti.

© 2017 Developed by mediain.hr