DEVETNICA SVETOM IVANU OD BOGA

U pripravi za blagdan svetog Ivana od Boga, zaštitnika Reda Milosrdne braće, u našoj je zajednici održana je devetnica te u sklopu nje trodnevna duhovna priprava.

Prvu večer trodnevnice, u srijedu 3. ožujka, predvodio je vlč. Krunoslav Siroglavić, prefekt u Kolegiju Požeške biskupije. U svojoj propovijedi potaknuo nas je da se zapitamo u čemu vidimo i gdje tražimo svoju slavu. Prirodno je da čovjek želi imati osjećaj da je važan i koristan, ali za kršćanina prava slava je ona koja dolazi od Boga i spoznaje da sam ljubljeno dijete Božje. Naša slava je u dosljednom vršenju Božje volje i služenju jedni drugima po Isusovu uzoru bez obzira koliko nam to bilo priznato od strane svijeta.

Drugu večer trodnevnice, u četvrtak 4. ožujka, predvodio je vlč. Ivan Nikolić, župnik u župi Staro Petrovo Selo. U svojoj propovijedi podsjetio nas je na brojne uzore življenja i svjedočenja vjere u biblijskoj povijesti i u povijesti Crkve među kojima je i sveti Ivan od Boga. U njihovim životima nam valja prije svega prepoznati Božje djelovanje u ograničenosti njihove ljudske naravi. Stoga smo i mi potaknuti na suradnju s Bogom kako bismo bili svjedoci Božjega kraljevstva u današnjem svijetu.

Treću večer trodnevnice, u petak 5. ožujka, predvodio je fra Tomislav Faletar, kapelan u župi Cernik. U svojoj propovijedi podsjetio nas je na smisao i ispravan način služenja jedni drugima po primjeru života svetog Ivana od Boga koji se nadahnjivao Kristovim primjerom predanja. Njegov primjer trajno je nadahnuće u životu i djelovanju naše bolničke zajednice.

© 2017 Developed by mediain.hr

Epidemiološki upitnik:

1. S kim bolesnik živi ? Nabrojiti članove kućanstva?
2. Druge osobe koje dolaze u kuću bolesnika?
3. Gdje se kreće bolesnik ili drugi članovi kućanstva?
4. Je li posjetio bilo koju zdravstvenu ustanovu u posljednjih 14 dana?
5. Ispitati ponašanje tj. pridržavanje svih preporuka stožera civilne zaštite a vezano uz prevenciju COVID-19 infekcije bolesnika/članova obitelji.
6. Da li je bolesnik ili ukućani putovao/boravio u zemljama ili područjima gdje je detektirana COVID-19 infekcija unazad 14 dana? Ako da, koja zemlja/zemlje/područja? Datum kad je došao u RH?
7. Da li je bolesnik ili član obitelji bio u kontaktu sa oboljelom osobom ili osobom pod sumnjom od COVID -19 infekcije ( osobe u karanteni ili samoizolaciji)?
8. Da li bolesnik i/ili članovi obitelji ( udomiteljske obitelji) imaju akutne respiratorne simptome ( povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, grlobolju, kratak dah…)?