Hrvatsko psihijatrijsko društvo od 24. do 27. listopada 2018. godine organiziralo je u Opatiji 7. psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem.
Na simpoziju Etike i suradne struke u psihijatriji, bolnicu je predstavila dr. psih. Maristela Šakić .
Ravnateljica je predstavila istraživanje u kojemu je, ispunjavajući upitnike, sudjelovalo 100 bolesnika liječenih u našoj bolnici. Istraživanje je provela Rebeka Živatović i Lucija Bijelić, psihologinje te Robert Mackuljak, dipl. teolog.
Istraživanje je pokazalo kako je dimenzija duhovnosti značajno povezana s doživljajem vlastite bolesti i depresivnosti. Pokazalo se da što je izraženija dimenzija duhovnosti kod ispitanika, pozitivnija je i percepcija vlastite bolesti, izraženije je povjerenje u vlastito izlječenje i osjećaj kontrole te je pozitivnija percepcija vremena potrebnog za izlječenje. Također, što je izraženija dimenzija duhovnosti, ispitanici su iskazivali manje depresivnih simptoma.
Predavanje je potaknulo zanimljivu raspravu iz koje je vidljivo kako postoje kolege ambivalentnog stava prema mjestu duhovnosti u psihijatrijskom liječenju, ali i suradnici zainteresirani za cjelovit pristup bolesniku, a kojima se svidio način rada u našoj bolnici.

© 2017 Developed by mediain.hr

Epidemiološki upitnik:

1. S kim bolesnik živi ? Nabrojiti članove kućanstva?
2. Druge osobe koje dolaze u kuću bolesnika?
3. Gdje se kreće bolesnik ili drugi članovi kućanstva?
4. Je li posjetio bilo koju zdravstvenu ustanovu u posljednjih 14 dana?
5. Ispitati ponašanje tj. pridržavanje svih preporuka stožera civilne zaštite a vezano uz prevenciju COVID-19 infekcije bolesnika/članova obitelji.
6. Da li je bolesnik ili ukućani putovao/boravio u zemljama ili područjima gdje je detektirana COVID-19 infekcija unazad 14 dana? Ako da, koja zemlja/zemlje/područja? Datum kad je došao u RH?
7. Da li je bolesnik ili član obitelji bio u kontaktu sa oboljelom osobom ili osobom pod sumnjom od COVID -19 infekcije ( osobe u karanteni ili samoizolaciji)?
8. Da li bolesnik i/ili članovi obitelji ( udomiteljske obitelji) imaju akutne respiratorne simptome ( povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, grlobolju, kratak dah…)?