Hrvatsko psihijatrijsko društvo od 24. do 27. listopada 2018. godine organiziralo je u Opatiji 7. psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem.
Na simpoziju Etike i suradne struke u psihijatriji, bolnicu je predstavila dr. psih. Maristela Šakić .
Ravnateljica je predstavila istraživanje u kojemu je, ispunjavajući upitnike, sudjelovalo 100 bolesnika liječenih u našoj bolnici. Istraživanje je provela Rebeka Živatović i Lucija Bijelić, psihologinje te Robert Mackuljak, dipl. teolog.
Istraživanje je pokazalo kako je dimenzija duhovnosti značajno povezana s doživljajem vlastite bolesti i depresivnosti. Pokazalo se da što je izraženija dimenzija duhovnosti kod ispitanika, pozitivnija je i percepcija vlastite bolesti, izraženije je povjerenje u vlastito izlječenje i osjećaj kontrole te je pozitivnija percepcija vremena potrebnog za izlječenje. Također, što je izraženija dimenzija duhovnosti, ispitanici su iskazivali manje depresivnih simptoma.
Predavanje je potaknulo zanimljivu raspravu iz koje je vidljivo kako postoje kolege ambivalentnog stava prema mjestu duhovnosti u psihijatrijskom liječenju, ali i suradnici zainteresirani za cjelovit pristup bolesniku, a kojima se svidio način rada u našoj bolnici.

© 2017 Developed by mediain.hr