Obavještavamo Vas da će se 05.07.2019.godine u 14 h u Specijalnoj bolnici Sveti Rafael Strmac održati stručno predavanje pod nazivom:

” Zbrinjavanje kronične rane biookluzivnim oblogama i kompresivna terapija”.

Predavač je Andreja Zagorc, dipl.oec.

Predavanje će se održati u prostoru biblioteke.

© 2017 Developed by mediain.hr