Na temelju tumačenja, izmjena i dopuna od 22.05.2020. godine, točke 5.1 Mjera reaktivacije bolničkog sustava u sklopu izlazne strategije RH za COVID-19, objavljenih 29. travnja 2020. godine, liječenje bolesnika u  Specijalnoj bolnici Sveti Rafael Strmac odvija se na slijedeći način:

 1. KONTROLNI PREGLEDI
 2. NOVE SMJERNICE ZA PRIJEM BOLESNIKA
 3. POSTUPCI PRLIKOM PRIJEMA
 4. INFORMACIJE ZA HOSPITALIZIRANE BOLESNIKE

KONTROLNI PREGLEDI:

 • Opća psihijatrijska ambulanta i Dnevna psihijatrijska bolnica rade u redovno vrijeme
 • Pregledi bolesnika se odvijaju u dogovoreno vrijeme uz urednu epidemiološku anamnezu bolesnika, mjerenje tjelesne  temperature, nošenje OZO (maske) te dezinfekciju ruku.

NOVE SMJERNICE ZA PRIJEM BOLESNIKA

 • Odjel kroničnih duševnih bolesti i Odjel palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja
 • Na temelju Mjera reaktivacije bolničkog sustava u sklopu izlazne strategije RH za COVID-19 , objavljenih 29. travnja 2020. godine te tumačenja , izmjena i dopuna od 22.05.2020. godine, naputaka nadležne epidemiološke službe, Povjerenstva za prevenciju i kontrolu infekcija Bolnice te odluke stručnog kolegija Bolnice prijem,  kako palijativnih tako i psihijatrijskih bolesnika, moguć je na slijedeći način:
  1. Prijem bolesnika premještajem iz druge bolnice  na Odjel za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb bolesnika je moguć nakon testiranja na virus Sars- Cov-2. Premještaj je moguć uz predočenje negativnog nalaza na virus Sars-Cov-2 u pisanom obliku, ne stariji od 48h (max.72h),
  2. Prijem bolesnika premještajem iz druge bolnice  na Odjel kroničnih duševnih bolesti je moguć uz uredan epidemiološki nalaz nadležnog liječnika,
  3. Prijem bolesnika koji su imunokompromitirani, hematoonkološki i onkološki bolesnici koji dolaze iz kuće i /ili udomiteljstva je moguć uz testiranje  na virus Sars- Cov-2.
  4. Prijem bolesnika iz kuće i/ili udomiteljstva na odjel kroničnih duševnih bolesti i Odjel palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja je moguć uz uredan epidemiološki nalaz liječnika obiteljske medicine.
   Epidemiološka anamneza uključuje podatke vezane za samog bolesnika i sve njegove kontakte, kako unutar tako i van kućanstva. Sumnja na infekciju COVID-19 postavlja se u slučaju kad su zadovoljeni sljedeći kriteriji: prisustvo akutnih respiratornih simptoma (nagli početak barem jednog od sljedećeg: kašalj, povišena tjelesna temperatura, kratkoća daha) koje nije moguće objasniti drugom etiologijom, putovanje ili boravak u zemlji/području s lokalnom ili raširenom transmisijom bolesti unazad 14 dana prije početka bolesti i/ili bliski kontakt s osobom koja je klasificirana kao vjerojatan ili potvrđeni slučaj COVID-19.
 • Djelatnici Informativno-koordinacijskog centra Bolnice će uz ranije uzetu epidemiološku anamnezu, prilikom prijema bolesniku provjeriti vitalne parametre i postojanje akutnih respiratornih simptoma. U slučaju postavljenja sumnje na COVID – 19 infekciju, prijem bolesnika neće biti moguć.
 • Molimo zatraženu dokumentaciju za psihijatrijske bolesnike poslati na e- mail adresu Info centra Bolnice prijemna.ambulanta@bolnicasvetirafael.eu, fax: 035 386-772
 • U slučaju nejasnoće stojimo vam na raspolaganju pozivom na broj telefona 035 386 703.
 • Zatraženu dokumentaciju za palijativne bolesnike molimo poslati na e- mail adresu Info centra Bolnice narucivanje@bolnicasvetirafael.eu , fax: 035 386-772
 • U slučaju nejasnoće stojimo vam na raspolaganju pozivom na broj telefona 035 386 742.

POSTUPCI PRILIKOM PRIJEMA BOLESNIKA U BOLNICU

 • Prijemi bolesnika se odvijaju uz  pratnju od strane obitelji, tj. suradnika u liječenju. Ukoliko  suradnik u liječenju bolesnika nije prisutan prilikom prijema bolesnika isti će biti pozvan telefonom od strane odjela nakon prijema bolesnika. Suradnik u liječenju mora imati valjanu Covid potvrdu i mora nositi masku.
 • Osoblje sanitetskog prijevoza obavezno je nositi zaštitnu masku  prilikom prijema i otpusta bolesnika, koje se obavlja u predprostoru Bolnice,
  SVI koji ulaze u bolnicu moraju obavezno dezinficirati ruke dezinficijensima koji se nalaze na ulazima u Bolnicu,
 • Posjete pacijentima se odvijaju prema dogovoru sa glavnom sestrom odjela  uz uvažavanje epidemioloških mjera.

INFORMACIJE ZA HOSPITALIZIRANE BOLESNIKE

Posjete ležećim pacijentima,  iznimno kod agonalnih bolesnika su odgođene, a higijenski pribor i ostale potrepštine predaju im se u dogovoru s osobljem odjela ( postupanje prema epidemiološkim smjernicama),

Posjete agonalnim bolesnicima su moguće uz potpisanu izjavu (vidi: Obrazac za prijavu posjeta) koja sadržava  epidemiološku anamnezu posjetitelja, u dogovoreno vrijeme  a prema Protokolu Bolnice,

Iznimno, prema prema terapijskim indikacijama nadležnog psihijatar,  dogovara se obiteljski sastanak  te posjete bolesniku uz potpisanu izjavu (vidi: Obrazac za prijavu posjeta) prema Postupniku Bolnice,

 • Zabranjeno je donošenje i naručivanje hrane izvana,
 • Paketi za bolesnike se primaju iznimno, nakon čega će se postupati prema epidemiološkim smjernicama,
 • Način informiranja o stanju pacijenta bit će određen prilikom poziva suradnika u liječenju bolesnika

© 2017 Developed by mediain.hr