1. ŠTO JE COVID-19?
  2. KOJE SU MJERE ZAŠTITE OD COVID-19?
  3. UPUTE ZA STANOVNIŠTVO
  4. UPUTE ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE
  5. COVID-19 UPUTE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESNIKE
  6. UPUTE ZADEMENTNE BOLESNIKE

ŠTO JE COVID-19?

COVID 19 je zarazna bolest dišnog sustava uzrokovana novootkrivenim koronavirusom nazvanim SARS CoV-2. Klinička slika bolesti može varirati u težini, od asimptomatske (bez simptoma) infekcije, srednje teške do vrlo teške, pa i fatalne bolesti. Pogoršanje bolesti, ako se javi, razvija se brzo, često tijekom drugog tjedna bolesti Starije osobe te osobe s kroničnim bolestima (poput visokog krvnog tlaka, šećerne bolesti, srčanih tegoba) imaju veću vjerojatnost razviti teži oblik bolesti.

KOJE SU MJERE ZAŠTITE OD COVID-19?

S obzirom na put prijenosa bolesti koja se prenosi kapljično i kontaktom, kada zaražena osoba go-vori, kašlje ili kiše u blizini druge zdrave osobe ili dodirivanjem predmeta koje su kontaminirane kapljicama nastalim govorom ili kašljanjem oboljele osobe, a nakon toga dodirivanjem očiju, nosa ili usta, i da virus SARS-CoV-2 može preživjeti satima pa i danima u aerosolu i na površinama, ovo su preporučene opće mjere zaštite:

– učestalo prati ruke
– čistiti i dezinficirati stvari i površine koje se često dodiruju
– izbjegavati dodirivanje očiju, nosa i usta
– ostati kod kuće ako smo bolesni
– prekriti maramicom usta prilikom kašljanja ili kihanja i zatim baciti maramicu u smeće te oprati ruke
– izbjegavati okupljanja velikog broja ljudi i održavati razmak između ljudi na oko dva metra

Call centar Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije: 091 51 70 426 113 – telefonski broj pozivnog centra HZJZ – za sva pitanja vezana uz koronavirus (07-22h).

Službena priopćenja HZJZ dostupna su ovdje (https://www.hzjz.hr/sluzba- epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/ )kao i najnovije preporuke (https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus- najnovije-preporuke/).

UPUTE ZA STANOVNIŠTVO

UPUTE ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

COVID-19 _ UPUTE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESNIKE

UPUTE ZA DEMENTNE BOLESNIKE

https://alzheimer.hr/

© 2017 Developed by mediain.hr