Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb
  • Vrši nadzor nad stručnim radom zdravstvenih organizacijskih jedinica i zdravstvenih djelatnika
  • Provodi aktivnosti vezane uz uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite

ČLANOVI:

  1. Spomenka Petek, dr. med. - predsjednik
  2. Ivana Mihić, mag. med. techn. - zamjenik predsjednika
  3. Lea Došlić, zamjena Sanja Babić, bacc. med. techn. - član
  4. Mandica Božić, zamjena Sanja Šikić, med. techn. - član
  5. Filip Vukušić, mag. iur. - član