Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb
 • Osigurava kontrolu zdravstvene zaštite
 • Osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite
 • Vodi registar bolnice o umrlim pacijentima
 • Provodi kontrolu medicinske dokumentacije Bolnice
 • Vodi registar bolnice o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu

ČLANOVI:

 1. Ivana Mihić, mag. med. techn. – predsjednik Povjerenstva
 2. Marijana Bogadi, dr. med. spec. psih.
 3. Spomenka Petek, dr. med.
 4. Luca Marković, mag. med. techn.
 5. Antonija Pejaković Ličina, bacc. med. techn
 6. Lea Kulundžić, mag. iur.