Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb

Obavlja poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, a naročito sljedeće poslove:

 1. Prati primjeni etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljaju djelatnosti zdravstvene struke
 2. Odobrava zdravstvena istraživanja u zdravstvenoj ustanovi
 3. Brine o obavljanju djelatnosti u okvirima odobrenja za samostalni rad zdravstvenih djelatnika
 4. Raspravlja i odlučuje u slučajevima uskraćivanja pružanja liječničke pomoći, nepoštivanja obveze čuvanja liječničke tajne, neizvršavanja obveze prijavljivanja zarazne bolesti, izostanka vođenja i čuvanja medicinske dokumentacije, neizvršavanja obveza obavještavanja drugog liječnika i sl.

ČLANOVI:

 1. dr. sc. Ivica Lapić (fra Gian Carlo) – predsjednik
 2. Jurica Borojević, odvjetnik
 3. Marijana Bogadi, dr. med. spec. psih.
 4. Luca Marković, mag. med. techn.
 5. Vlč. Ivica Razumović

ZAMJENICI ČLANOVA

 1. Spomenka Petek, dr. med. – zamjenik predsjednika
 2. Sanja Babić, bacc. med. techn.
 3. Janusz Fryderyk Giemula (fra Giovanni)
 4. Ivana Tomić Pavlović, prof. psih.
 5. Akomou Marie Blanche Dakin, dipl. teolog