Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb

Izvješće sa 12. simpozija o bol. infekcija

U POVODU OBILJEŽAVANJA MEĐUNARODNOG DANA HIGIJENE RUKU – DVANAESTOG HRVATSKOG SIMPOZIJA O INFEKCIJAMA POVEZANIMA SA ZDRAVSTVENOM SKRBI

Dana 05. svibnja 2023. godine u Zagrebu na dvanaestom Hrvatskom simpoziju o infekcijama povezanima sa zdravstvenom skrbi su sudjelovale Ivana Mihić, mag. med. techn. i Antonija Pejaković Ličina, bacc. med. techn.

Simpozij se započeo sa pozdravnom riječi Ane Ljubas, glavne sestre KBC Zagreb.

09.15-9.30 Svjetski dan higijene ruku” Accelerate action together. SAVE LIVES – Clean Your Hands”

Zrinka Bošnjak je upoznala sudionike sa ovogodišnjim motom kampanje za higijenu ruku a koji poziva sve sudionike u zdravstvenom sustavu da ZAJEDNIČKI doprinose povećanju svjesnosti o potrebi provođenja higijene ruku, kao osnovne i najučinkovitije mjere prevencije širenja infekcije, kao i ostvarivanju uvjeta za provođenje higijene ruku. U tu svrhu pripremljeno je mnogo promidžbenog materijala ( plakatiu, videa, igrice…) koji se mogu vidjeti na https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day/2023

09.30 – 9.45 Antimikrobna rezistencija- Ana Budimir

Na 3. mjestu opasnosti navodi se antimikrobna rezistencija, odmah iza opasnosnosti od visokoinfektivnih mikroorganizama te  nuklearne, biološke i druge opasnosti povezane sa ratom.

30% potrošnje antibiotika odnosi se na potrošnju u zajednici ( u veterini, prehrambenoj industriji, sredstvima za čišćenje…).

Pretjerena upotreba u kirurgiji , kirurška profilaksa ne bi trebala trajati duže od 1 dana.

U UN je evidentirana manja upotreba antibiotika u PZZ za 23 % dok se upotreba u bolnicama povećala za 34 %.

Kao rezultat pretjerane ili neadekvatne  ( preduga antibiotska terapija, prekratka, antibiotik koji nije ciljan, pretjerana upotreba antibiotika širokog spektra) upotrebe antibiotika dovela je do 50 % povećanja smrti od infekcija uzrokovanih Klebsiellom pneumoniae i Acinetobacterom baumanni rezistentnim na karbapeneme.

Nužno je uz mjere prevencije, kao drugo krilo savjesno i poštedno koristiti antibiotsku terapiju ( praćenje kliničkog stanja bolesnika, mikrobiološka potpora…) jer budućnost može dovesti do gubitaka života od „banalnih“infekcija poradi antimikrobne rezistencije.

09.45 – 10.00 Što griješimo u edukaciji o pranju ruku? – Adriano Friganović
 
 Neadekvatna higijena ruku :
 
 1. Kršenje etičkih dilema
 2. Nepoštivanje pacijenata
 3. Pitanje profesionalnog integriteta
 
Pravila trebaju vrijediti za sve kadrove u zdravstvenom sustavu.
 
Poštivanje 5 indikacija za higijenu ruku, pravilan postupak pranja i dezinfekcije ruku, nokti kratki, bez laka za nokte i bez nakita.
 
Troškovi infekcija daleko nadmašuju troškove prevencije infekcija.
 
Potrebno ulagati u :
 
 • Timove za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija
 • Razvijanje radne kulture
 • Poštivanje minimalnog standarda ( prostor, oprema, broj djelatnika…)
 • Osiguravanje uvjeta rada i radne klime
 
Problem dovoljnog broja kadra ( odlazak u privatni sektor). Zatvaraju se odjeli npr. u Munhenu ne primaju djecu kardiološke bolesnike na operacije iz Hrvatske ili drugih zemalja jer nemaju dovoljan broj medicinskih sestara.

11.00 – 11.15 Bacteriopolis (uloga biofilma u bolničkim infekcijama)- Maja Abram

Biofilm stvara zaštitu mikroorganizmaima od antibiotika i dezinficijensa.

95% bakterija stvara biofilm ako postoji tekućina sa esencijalnim hranjivim tvarima ( vodovod, slivnici, rane, kateteri, zubi…).

Suhi biofilm (teško dokaziv)- više od 90 % suhih površina u bolnicama. Bakterije su otporne i vijabilne preko 12 mjeseci bez tekućine i hranjivih tvari. Ponekad i nakon završnog čišćenja ostaju. Potrebno je temeljitije mehaničko čišćenje te dezinfekcija.

Istraživanja su pokazala da je na bolničkim površinama prisutno više od 50% S. aureusa i to nakon čišćenja i dezinfekcije.

20-40% bolničkih infekcija uzrokovano je prijenosom sa suhih površina.

Prijenos se odvija preko ruku i rukavica ( lateks rukavice značajno manji prijenos, zatim nitrilne a najveći prijenos je preko sintetičkih rukavica koje su najhidrofilnije).

Biofilm je grupiran na površinama- potrebno usavršavati nove tehnologije čišćenja i dezinfekcije površina.

Rutinski skrining površina se ne radi , osim kod nekakvog incidenta gdje tražimo uzročnika ( npr. epidemija).

11.15 – 11.30 Utjecaj COVID-19 pandemije na potrošnju antibiotika u Hrvatskoj-Marina Payerl Pal

Manje od 10 % Covid pozitivnih pacijenata je zahtjevalo antibiotsku terapiju a 70 % pacijenata je primalo antibiotsku terapiju, što je rezultiralo više od 80 % povećanje ukupnog broja rezistentnih Acinetobactera baumanni, Pseudomonas aeruginosa, MRSA u bolnicama.

Hrvatska je na 9. mjestu prema potrošnji antibiotika u PZZ u Europi.

90% potrošnje antibiotika je u PZZ a u bolnicama 10%. Hrvatska dobila upozorenje Europske komisije poradi velike potrošnje Kolistina.

Prema odboru za praćenje rezistencije bakterija ( predsjednica Tambić- Jambrišak)- 20 % slučajeva u PZZ se primjenjuje opravdano antibiotik i na ispravan način a u bolnicama 50 % antibiotskog liječenja je opravdano.

Preporučava se korištenje uroantiseptika za liječenje nekompliciranih urinarnih infekcija.

11.30 – 11.45 Istraživanje učinkovitosti cjepiva protiv COVID-19 u kohorti zdravstvenih djelatnika-Zrinka Bošnjak

Hrvatska je sudjelovala u istraživanju kreiranom od CDC te HZJZ, sudjelovali su djelatnici KBC Zagreb i KB Vrapče ( 200 djelatnika).

Izrađena je VOOZAND platforma gdje su se evidentirali rezulatati PCR svaka 2 tjedna, serologija svakih 8 tjedana te ispunjavao upitnik ( podatci o kontaktima, izloženosti Sars-Cov-2, drugim cijepljenjima, komorbiditetima…

Preliminarni rezultati:

Dominantna donb ispitanika 18-34 god, te iznad 55 godine.

Medicinske sestre 49%, liječnici 22,3 %.

Najčešći komorbiditeti : HA, Astma, reumatske bolesti.

Dosta pretilih osoba i pušača.

Najveći broj je cijepljenih djelatnika (manjkavost istraživanja), 80 % Comirnaty cijepivo.

711 potvrđenih sars-Cov-2 infekcija, 479 asimptomatskih, 1 reinfekcija.

Zaključak: cijepljenje je imalo utjecaja na manju pojavu simptomatskih infekcija.

Digitalno mjerenje suradljivosti sa higijenom ruku- SANI NUDLE ( Ecolab)

Do 2030. godine se predviđa na svjetskoj razini smanjenje broja zdravstvenih djelatnika za 15 milijuna( WHO).

1, 4 i 5 trenutak za higijenu ruku se može pratiti aplikacijom Sani nudle.

Detektor se stavlja na dispenzor za dezinficijens, iznad pacijenta ( zona pacijenta), te bedž na uniformi djelatnika ( međusobno komuniciraju putem bluetooth veze).

Analizira se suradljivost putem weba te se povratno šalje informacija djelatnicima.

Nužno je da sustav funkcionira barem 1 godinu na odjelu kako bi praksa postala dio nas tj. da živimo promjene.

Dispenzer daje svjetlosne signale ukoliko je izostala higijena ruku.

Rađena su istraživanja o učinkovitosti sani nudle programa: manji je broj kratkotrajnih bolovanja zdravstvenih djelatnika.

13.30 – 13.45 Što je novo u prevenciji infekcija tijekom građevinskih radova u bolnici?-

Ivana Mareković

Istraživanja su pokazala da ljepša, oku ugodnija bolnica smanjuje trajanje hospitalizacije bolesnika i do 11 %.

U SAD-u je više od 5000 smrtnih slučajeva povezano sa građevinskim radovima u bolnicama.

Najključniji / najrizičniji trenutci su izgradnja, renoviranje, rušenje i kopanje. Rušenje i kopanje su osobito povezani sa rizikom prijenosa zrakom Aspergilusa i MURO. Vodom se prenosi Legionella, NTM (ne tuberkulozne mikobakterije). Najugroženiji su imunokompromitairani bolesnici ( transplantirani, onkološki, hematološki, KOPB, pacijenti u JIL-U…).

Prije građevinskih radova je potrebno napraviti procjenu rizika ( multidisciplinarni tim) te utvrditi razine mjere prevencije ( prema CDC postoje A- Drazine mjere prevencije).

Mjere prevencije:

 • Čišćenje površina
 • Brtvljenje prozora
 • Plastične pregrade
 • Adhezivne prostirke
 • Preusmjeravanje kretanja osoblja i pacijenata
 • Prskanje vodom materijala
 • Nošenje FFP2 ili kirurških maski
 • HEPA filteri
 • Edukacija
 • Antifugalna profilaksa
 • Monitoriranje kvalitete zraka
 • Postojanje predprostora
 • Građevinski radnici (kombinezoni)

Širenje vodom događa se uslijed vibracija koje uzrokuju odljepljivanje biofilma, promjenom tlaka vode, oštećenjem vodovodnih cijevi i stagnacijom vode.

Prije puštanja u rad zdravstvenih ustanova nakon građevinskih radova prema potrebno je ispitati kvaliettu vode 16.03.2023. ( NN 30/23). Nakon ovog zakona slijedi pravilnik koji će detaljnije opisati proceduru.

13.45 – 14.00 Kontrola i prevencija infekcija, aktualnosti iz perspektive bolničkog epidemiološkog tima- Nataša Boban

Prijava gripe.

Promicanje zdravlja na radnom mjestu-dio vremena osigurati djelatnicima za realaksaciju ( rekreacija, šetnja, kreativan rad…) što oslobađava njihove snage i povećava kreativnost i produktivnost djelatnika. Nije sve u plaći nego i u uvjetima rada.

Antimikrobiološki stuardship-kultura prevencije infekcija

Covid godine i budućnost koju će obilježiti manji broj kadra a sve veći radni zahtjevi zahtjevaju brigu za zaposlenike. Čuvajmo jedni druge.

14.00 – 14.15 Uloga sestre za kontrolu infekcija u prevenciji ubodnog incidenta- rezultati KBC Zagreb – Romana Palić

32000 ubodnih incidenata, 95% neprijavljenih.

Ubodni incidenti opisani u dva pravilnika: NN39/20 te NN103/13 čl. 32,34,35 i 47.

Prijenos moguć 20 patogena (HIV, HBV; HCV…)

OBAVEZNA PRIJAVA SVAKOG UBODNOG INCIDENTA KAO I PRSKANJA KRVLJU I DRUGIM TJELESNIM TEKUĆINAMA ( oko, usta, nos…).

 Ivana Mihić, mag. med. techn.

Antonija Pejaković Ličina, bacc. med. techn

Osvrt na tečaj 1. kategorije
“Osnove prevencije I kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi”

Tečaj je zamišljen da obuhvati u skoroj budućnosti sve zdravstvene djelatnike.
Teme koje smo obradili na tečaju:

● Standardne mjere zaštite:

1. Higijena ruku
2. Rukavice
3. Zaštitna maska
4. Zaštitne pregače / mantili
5. Zaštitne naočale / vizir
6. Sigurna upotreba i odlaganje oštrih predmeta
7. Respiratorna higijena
8. Bolnički otpad
9. Pravilno uzimanje i transport uzoraka za laboratorijske analize
10. Pravilna distribucija kontaminiranog i čistog rublja
11. Dezinfekcija i sterilizacija korištene opreme
12. Smještaj bolesnika
13. Higijena bolničke okoline

● Specifične mjere zaštite temeljene na načinu prijenosa:

1. Kontaktne mjere zaštite/izolacija
2. Kapljične mjere zaštite/izolacija
3. Izolacija koje se prenose zrakom/aerosolne izolacije

● Primjena invazivnih postupaka, procedura i uređaja u svrhu prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u teoriji i praksi:

1. Prevencija infekcija povezanih s intravaskularnim kateterima (BSI), CVK, kateterima za drenaže, dijaliznim kateterima i dr.
2. Prevencija urinarnih infekcija
3. Prevencija infekcija povezanih s upotrebom mehaničke ventilacije
4. Prevencija infekcija kirurškog mjesta i upotreba kirurške sigurnosne liste

– Ono što bih izdvojila kao najvažnije, kroz pogreške nas polaznika kroz praktikum navodim u daljnjem tekstu

● Provjeravali smo čistoću naših ruku UV lampom nakon što smo iste oprali i dezinficirali po smjernicama te došli do zaključka kako je najviše nečistoće bilo na laku noktiju, na palcu i zapešću

● Prilažem link gdje se može vidjeti i obnoviti znanje pravilnog skidanja zaštitne opreme https://www.youtube.com/watch?v=WXMpAraPZeg.

● Također je napomenuto da će sve više biti rezistentnih bakterija, te moramo biti svjesni prilikom primjene antibiotske th.

Za kraj želim napomenuti da samo MI možemo prekinuti lanac infekcije!

Julija Jakovac

Sudjelovanje na simpoziju

Dana 03.12.2022. smo sudjelovali na 1.međunarodnom simpoziju Udruge ZA RAne-hrvatska inicijativa koji se održao u Zagrebu.
Program se sastojao od predavanja sa slijedećim temama: dekubitus uzrokovan medicinskim uređajima, infekcije u rani, primjena oktenidina u zbrinjavanju infekcije, izvaninstitucionalno zbrinjavanje kroničnih rana kroz djelatnost zdravstvene njege u kući, skrb za bolesnike sa dijabetičkim stopalom, kompresivna terapija, nutritivna potpora bolesnika sa kroničnim ranama, uloga hiperbarične oksigenoterapije u liječenju kroničnih rana, primjena negativnog tlaka u zbrinjavanju kroničnih rana, primjena Debrisofta u zbrinjavanju akutne rane…
Također smo sudjelovali na radinicama na temu prevencija infekcije (uloga oktenidina) u previjanju rana, te transfer i pozicioniranje teže pokretnih bolesnika gdje je cilj bio naučiti prijenos bolesnika na način koji će smanjiti opterećenje i ozljedu medicinske sestre.

Antonija Pejaković Ličina,bacc.med.techn.
Monika Cindrić,bacc.med.techn.
Marinka Sivonjić,medicinska sestra

5. regionalna konferencija o Alzheimerovoj bolesti

Dana 23. i 24. 9.2022. med.sestra Gordana Kostadinović i med.sestra Sanja Šikić sudjelovale su na 5. Regionalnoj konferenciji o Alzheimerovoj bolesti sa međunarodnim sudjelovanje vrednovana od strane HKMS-a.
Kroz gotovo sva predavanja istaknut je porast starenja stanovništva, kako kod nas tako i u svijetu. Proporcionalno tome očekuje se porast bolesnika koji boluju od Alzheimera i drugih neurokognitivnih poremećaja. Isticana je stigmatizacija takvih bolesnika te iscrpljenost injegovatelja. Skrb o bolesnicima koji boluju od neurokognitivnih poremećaja se poboljšala kroz razvoj palijativne skrbi, ali i dalje ostaje veliki problem, budući da na prostorima RH nedostaje hospicija. Predstavljen je problem kasnog dijagnosticiranja Alzheimerove bolesti i drugih neurokognitivnih poremećaja te je predloženo nadležnom Ministarstvu testiranje osoba starijih od 75 godina mini testovima za procjenu mentalnog stanja .
Spominje se i težina dijagnosticiranja boli kod bolesnika koji boluju od neurokognitivnih poremećaja. Isticano je kako trenutno nemamo uspostavljen probir rizičnih skupina na opasnost od pada što bi trebalo u budućnosti promijeniti. Mobilni palijativni tim PŽŽ ističe problematiku zdravstvene njege i zbrinjavanja bolesnika koji su u terminalnim fazama Alzheimera i demencije te spominje bolnicu sv. Rafaela i odličnu suradnju u zbrinjavanju takvog bolesnika do pronalaska adekvatnog smještaja.
S obzirom na sve starije stanovništvo raste potreba za edukacijom samoga stanovništva o palijativnoj skrbi i Alzheimerovoj bolesti kako bi se umanjila stigmatizacija takvog bolesnika te kako bi takav bolesnik što duže mogao biti izvan institucionalne skrbi. Apelira se na lokalne zajednice u pružanju suporta projektima za starije stanovništvo, te ističe važnost volontiranja u zajednici.
„Važan si zato što jesi“
Cicely Saunders, osnivačica hospicijskog pokreta
Istaknuta je važnost ranog odgoja i obrazovanja djece za osjetljivost prema osobama s neurokognitivnim poremečajima. Spominje se funkcioniranje mobilnog palijativnog tima u PS županiji te napredak i suradnja sa ostalim udrugama, volonterima , bonicama . Komentirali su dobru suradnju s našom Bolnicom.

Sanja Šikić, medicinska sestra
Gordana Kostadinović,medicinska sestra

 
 
11. HRVATSKI SIMPOZIJ O INFEKCIJAMA POVEZANIM SA ZDRAVSTVENOM SKRBI- OBILJEŽAVANJA DANA HIGIJENE RUKU

Dana 05.05.2022. godine su djelatnice dr. Spomenka Petek, Antonija Pejaković Ličina, bacc. med. techn. i Ivana Mihić, mag. med. techn. sudjelovale u 11. Hrvatskom simpoziju o infekcijama povezanim sa zdravstvenom skrbi ( program simpozija u prilogu).

Ovogodišnja kampanja za higijenu ruku prema odluci WHO stavlja naglasak na osiguravanje odgovarajuće klime za higijenu ruku što znači da bi higijena ruku trebala postati neizostavna i podrazumijevajuća, ucijepljena u identitet zdravstvenog djelatnika.
Istaknuti su problemi pronalaska novih načina mjenjanja stavova i ponašanja djelatnika vezano uz higijenu ruku ( izostanak pranje i dezinfekcija, dugi i nalakirani, gelirani nokti, nakit, trajanje dezinfekcije ruku, poštivanje 6 pokreta higijene ruku…) te slijedom toga povećanje suradljivost sa higijenom ruku kao najučinkovitijom mjerom prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Veliki problem predstavlja i neučinkovita upotreba rukavicama ( u situacijama u kojima ne postoji indikacija za nošenjem) kada se radi lažne sigurnosti izostavlja neizostavna higijena ruku. Molimo pogledajte naš bolnički protokol na e -oglasniku Upotreba rukavica IHI-SP-1.2. koji je izrađen na temelju dokumenata i smjernica WHO.
Higijena ruku kao i prevencija i kontrola infekcija su važan indikator kvalitete rada zdravstvene ustanove.
Bolnica Pula je u Ženevi dobila nagradu jer ima najvišu ocjenu tj. postotak suradljivosti sa higijenom ruku, kako ustanova i djelatnici bolnice u 2021. godini.

Covid -19 pandemija je dovela je do porasta incidencije i prevalencije rezistentnih bakterija osobito gram negativnih ( npr. Acinetobacter baumanni, Klebsiella pneumoniae), MRSA, Candida. U Covid infekciji izoliran je i novi rezistentni soj Candida auris.
Potrebno je poštovati mjere kontaktne izolacije ali pri tome ne zaboravljati standardne mjere zaštite ( higijena ruku, ispravan način korištenja rukavica …).

Stavljen je naglasak na opasnosti neracionalne uporabe antibiotika osobito rezervnih antibiotika i pojavi sve veće rezistencije bakterija na antibiotike. Republika Hrvatska je u odnosu na druge Europske zemlje na srednjem mjestu po upotrebi antibiotika. U budućnosti će biti potrebno u svim bolnicama imati komisiju ( mikrobiolog, infektolog i klinički farmakolog) koja će individualno procijenjivati potrebu za uvođenjem antibiotika kod bolesnika.

 

 

osvrt na tečaj 1. Kategorije „Temeljna edukacija za osiguranje i unapređenje sustava kvalitete
                                                         prema obaveznim standardima kvalitete zdravstvene zaštite“

 

S ciljem kontinuiranog stručnog usavršavanjem na području osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene njege i zdravstvene zaštite HUMS je organizirao tečaj 1. Kategorije u periodu od 18. do 19.03.2022.godine. Na navedenom tečaju su sudjelovale Luca Marković i Ivana Mihić.

Cilj tečaja bio je teorijskim i praktičnim usvajanjem znanja i vještina te stavova za osiguranje i unapređenje sustava kvalitete prema obaveznim standardima kvalitete zdravstvene zaštite osposobiti medicinske sestru / tehničare za obavljanje poslova u Jedinicama za kvalitetu u svojoj domeni rada u skladu s etičkim načelima.

Ovo je bila ujedno i prilika za razmjenu znanja i iskustava s kolegama i kolegicama iz cijele Hrvatske. Predavači su bili uglavnom magistri/ce sestrinstva koji djeluju na radnim mjestima u Jedinicama za osiguranje i kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite, ali i predstavnici ispred Ministarstva zdravstva (Nina Bončić Mijatović, dipl.iur.), te Pomoćnici ravnatelja za kvalitetu (doc.dr.sc.Bojana Knežević, dr.med. – KBC Zagreb, Marin Repustić dipl.med.techn – OB „Dr Ivo Pedišić“, Sisak, Tomislav Bočkar mag.med.techn – Dr. Ivan
Barbot Popovača).

Na temelju informacija dobivenih od voditelja tečaja razvidno je da su u jedinicama za kvalitetu najzastupljenija sestrinska profesija koja ima sustavan i cjelovit pristup ne samo zdravstvenoj njezi bolesnika nego ukupnom sustavu kvalitetne zdravstvene skrbi.
Rad na kvaliteti zahtjeva postavljanje kostura kvalitete kako je to bilo prikazano na tečaju u obliku piramide pri čemu je uz politiku kvalitete na vrhu priručnik kvalitete kao krovni dokument ustanove koji se naslanja na sve zakon i pravilnike ( u tečaju su pobrojani svi zakonski propisi). U priručniku su nužno opisani čimbenici sustava kvalitete: struktura, procesi, ishodi skrbi i kultura kvalitete. Nakon priručnika nastavljaju se SOP-ovi ( standardni operativni postupci, radne upute) koji su u našoj ustanovi podijeljeni na tri grupe ali bi ih trebalo organizirati prema obvezatnim standardima te prema potrebi dodati standarde koji su nama važni i/ili pojedine akreditacijske standarde te slijedom toga izraditi još pojedine SOP-ove.

Jedinica za kvalitetu mora sačinjavati ukupnu dokumentaciju cijelog sustava na jednom mjestu radi evaluacije svoga rada ali i radi dostupnosti u slučaju kontrola od strane krovnih institucija poput Ministarstva zdravstva, HZZO, HLK, HKMS, akreditacijskih kuća…

Zahtjevi rada u Jedinici za kvalitetu zahtijevaju posvećenost i kontinuitet uz kompetentnost i motiviranost.

U našoj bolnici smatram da veliku važnost pridajemo kvaliteti čak na individualnoj razini ali cijeli sustav zahtjeva bolje upravljanje dokumentima ali i stalno unaprjeđenje, praćenje novih zahtjeva kvalitete.

                                   Luca Marković mag.med.techn                                                                                                              Ivana Mihić mag.med.techn
                                         Glavna sestra Bolnice                                                                                                                                Jedinica za osiguranje i kontrolu
                                                                                                                                                                                                                       kvalitete zdravstvene zaštite

Šumetlica 22.03.2022.

 

 

Sudjelovanje na poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije
PREVENCIJA I KONTROLA INFEKCIJA POVEZANIH SA ZDRAVSTVENOM SKRBI

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Katedra za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju organizirala je poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije PREVENCIJA I KONTROLA INFEKCIJA POVEZANIH SA ZDRAVSTVENOM SKRBI.
Tečaj se provodio jedan tjedan mjesečno tijekom 6 mjeseci (od ožujka do listopada 2021.). Ukupno je sadržavao 300 sati nastave (180 sati izravne nastave te 120 sati samostalnog rada u vremenu između izravne nastave).
Voditelji tečaja su: prof. dr. sc. Ana Budimir, izv.prof. dr. sc. Zrinka Bošnjak i prof. dr. sc. Smilja Kalenić.
Cilj tečaja je stjecanje kompetencija za provođenje prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.
Posebni ciljevi tečaja su:
• definirati ulogu liječnika i sestre za kontrolu bolničkih infekcija i tima za kontrolu bolničkih infekcija,
• upoznati osnove kliničke mikrobiologije značajne za prevenciju i kontrolu infekcija u bolesnika, osoblja i posjetilaca unutar bolnice,
• identificirati načine prijenosa, inkubacijska vremena, otpornost i osjetljivost domaćina na različite infektivne odnosno prenosive bolesti kao i upoznati nove uzročnike infekcija,
• upoznati epidemiološka načela i statističke metode značajne za kontrolu bolničkih infekcija,
• definirati načela i postupke koji se rabe u sterilizaciji, dezinfekciji, higijeni ruku i općoj higijeni u zdravstvenoj ustanovi,
• primijeniti prikladne mjere za kontrolu širenja bolničkih infekcija,
• opisati terapijske i dijagnostičke postupke te različita medicinska pomagala koja nose visoki rizik od nastanka bolničkih infekcija,
• definirati kriterije za identifikaciju bolničkih infekcija,
• upoznati načela edukacije zdravstvenih djelatnika u prevenciji bolničkih infekcija,
• svladati vještinu upravljanja i komunikacije nužnu za koordinaciju kontrole bolničkih infekcija,
• svladati temeljne elemente djelotvornog programa zaštite zdravlja zdravstvenih djelatnika,
• upoznati zakone i podzakonske akte koji reguliraju problematiku bolničkih infekcija,
• svladati metode prevencije i kontrole bolničkih infekcija u različitim zdravstvenim ustanovama i na različitim odjelima, odnosno u različitim bolesničkim populacijama.
Polaznica ovog tečaja je bila i djelatnica naše ustanove, Antonija Pejaković Ličina,bacc.med.techn.

 

XIV Lošinjska škola o alkoholizmu

U organizaciji KLA Bonaca iz Malog Lošinja, Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara Zagreb, Hrvatskog društva za alkoholizam HLZ-a, Zajednice KLA Zagreba održana je XIV Lošinjska škola o alkoholizmu. Edukacija je održana od 11. do 13. lipnja 2021. godine.
Ova trodnevna edukacija bila je mnogo više od same edukacije. Brojni poznati predavači, terapeuti s dugogodišnjim iskustvom rada s osobama koje se liječe od alkoholizma te rada u klubovima liječenih alkoholičara svojim su temama ujedini sve terapeute s područja naše države, ali i šire.
Također razne interaktivne radionice, debate i drugo činile su program još bogatijim. Tumačila se uloga terapeuta, sindrom sagorijevanja tijekom rada, te izazovi koje je uzrokovala COVID-19 pandemija i teškoće s kojima su se susretali članovi i terapeuti klubova. Razna istraživanja provedena tijekom nastale pandemije među ostalim potvrđuju kako su članovi pojedinih klubova bolje poštovali zaštitne mjere vezane za pandemiju u odnosu na opću populaciju. Prikazana je prezentacija pod nazivom “Sve moje / naše lošinjske škole” u kojoj su kratko sumirane sve dosadašnje održane edukacije na ovu temu. Unatoč aktualnoj temi vezanoj za COVID-19 pandemiju i brojne negativne izazove koje je sa sobom donijela, predstavljen je novi klub liječenih alkoholičara koji je počeo s radom službeno u veljači 2021. godine. To je naš KLA Sv. Rafael koji osnovan u Novoj Gradiški. KLA Sv. Rafael klub je s pravnom osobnošću. Vrlo zanimljivo predavanje održao je i jedan od socijalnih pedagoga, također dugogodišnji terapeut u jednom od klubova, a tema prezentacije odnosila se na unutarnji svijet terapeuta. Unutarnji svijet terapeuta obuhvaća znanja stečena kroz obrazovanje, profesionalno iskustvo, osobne resurse i posebne nadarenosti, osjećaje i doživljaje koji se aktiviraju u njemu pod dojmom priče i povijesti korisnika.
Bilo je zaista motivirajuće vidjeti brojne članove kluba koji su sudjelovali na edukaciji i svojim primjerom svjedočili mogućnost liječenja i dugogodišnje uspješne apstinencije. Učinak klubova liječenih alkoholičara najbolje se ogleda upravo u njima, ljudima kojima je klub izvor uspjeha i funkcionalnosti u svakodnevnom životu. Ova edukacija motivirala me da članovima našeg kluba liječenih alkoholičara prenesem barem dio onako pozitivne energije kakvu sam doživjela za vrijeme odražavanja lošinjske škole.

Lea Szabo, bacc.med.techn.