Udruga za poboljšanje kvalitete života socijalno neintegriranih odraslih osoba „Granada“ održala je u Šumetlici 12. srpnja 2018. godine svoju prvu redovnu godišnju skupštinu. Predsjednik Udruge, fra Kristijan Sinković, na sjednici je izložio izvješće o radu i financijsko izvješće za prethodnu godinu te je Skupština, među ostalim, usvojila Plan i program rada te financijski plan za tekuću 2018. godinu. Fra Kristijan Sinković istaknuo je kako je Udruga „Granada“ mlada udruga, osnovana u srpnju 2017. godine, koja djeluje u skladu s misijom i vrijednostima Bolničkog reda svetog Ivana od Boga te sada počinje aktivno razvijati svoj rad i djelovanje u društvu, jačati svoje članstvo, stvarati suradnje s drugim institucijama, aplicirati na projekte i iznalaziti sredstva financiranja te na druge načine promicati svoje osnovne ciljeve, a to su u prvom redu poboljšanje kvalitete života socijalno neintegriranih odraslih osoba kroz njihovu socijalizaciju i povećanje razine edukacije i zapošljivosti te kroz edukaciju i senzibilizaciju društva.

mef

cof

cof

cof

© 2017 Developed by mediain.hr