U subotu, 17. ožujka 2018. godine održana je radionica fizioterapeuta na temu “Senzomotorička integracija i posturalni setovi za aktivaciju ramena te integraciju u aktivnosti svakodnevnog života.” Na radionici je bilo prisutno 17 fizioterapeuta, predavači su bili kolege bobath terapeuti Augustin Vrabec, bacc. physioth. i Bruno Ežbegović, mag. physioth. iz KBC-a Osijek, dok su ostali sudionici bili kolege iz OB Požega, OB Nova Gradiška, SB Lipik i SB Sv. Rafael Strmac.
Na cjelodnevnoj radionici imali smo prilike podsjetiti se dosada usvojenih znanja o ramenu, pogledati film o praktičnoj primjeni bobath rehabilitacijskih principa te usvojiti znanja o važnosti ramena kod neuroloških pacijenata i praktično primjeniti naučeno kroz međusoban rad. Osim dobivenog stručnog znanja imali smo priliku međusobno se upoznati i razmijeniti iskustva na prigodnom domjenku.

© 2017 Developed by mediain.hr

Epidemiološki upitnik:

1. S kim bolesnik živi ? Nabrojiti članove kućanstva?
2. Druge osobe koje dolaze u kuću bolesnika?
3. Gdje se kreće bolesnik ili drugi članovi kućanstva?
4. Je li posjetio bilo koju zdravstvenu ustanovu u posljednjih 14 dana?
5. Ispitati ponašanje tj. pridržavanje svih preporuka stožera civilne zaštite a vezano uz prevenciju COVID-19 infekcije bolesnika/članova obitelji.
6. Da li je bolesnik ili ukućani putovao/boravio u zemljama ili područjima gdje je detektirana COVID-19 infekcija unazad 14 dana? Ako da, koja zemlja/zemlje/područja? Datum kad je došao u RH?
7. Da li je bolesnik ili član obitelji bio u kontaktu sa oboljelom osobom ili osobom pod sumnjom od COVID -19 infekcije ( osobe u karanteni ili samoizolaciji)?
8. Da li bolesnik i/ili članovi obitelji ( udomiteljske obitelji) imaju akutne respiratorne simptome ( povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, grlobolju, kratak dah…)?