U subotu, 17. ožujka 2018. godine održana je radionica fizioterapeuta na temu “Senzomotorička integracija i posturalni setovi za aktivaciju ramena te integraciju u aktivnosti svakodnevnog života.” Na radionici je bilo prisutno 17 fizioterapeuta, predavači su bili kolege bobath terapeuti Augustin Vrabec, bacc. physioth. i Bruno Ežbegović, mag. physioth. iz KBC-a Osijek, dok su ostali sudionici bili kolege iz OB Požega, OB Nova Gradiška, SB Lipik i SB Sv. Rafael Strmac.
Na cjelodnevnoj radionici imali smo prilike podsjetiti se dosada usvojenih znanja o ramenu, pogledati film o praktičnoj primjeni bobath rehabilitacijskih principa te usvojiti znanja o važnosti ramena kod neuroloških pacijenata i praktično primjeniti naučeno kroz međusoban rad. Osim dobivenog stručnog znanja imali smo priliku međusobno se upoznati i razmijeniti iskustva na prigodnom domjenku.

© 2017 Developed by mediain.hr