OSVRT NA 1. SIMPOZIJ O PROBLEMU OVISNIČKOG PONAŠANJA MLADIH – „MLADI I (NE)OVISNI“

U organizaciji:
Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar

Primarni fokus na simpoziju bio je vezan za savjetovanje mladih. Cilj savjetovanja mladih je poticanje promjene u životu osobe i u prosjeku se odvija 1x tjedno u trajanju od 45 min. Vrlo često se javlja otpor u savjetovanju kod mladih, najčešće jer im je to novo iskustvo. Savjetnici navode kako je kod mladih javlja nenamjerni otpor zbog straha i neizvjesnosti. Predavači su istaknuli da je važno razumjeti otpor mladih te su postavili pitanje: ”Zamislite da se morate redovito družiti s kime ne želite”.

Tri su stadija spremnosti na promjenu:
1.stadij-osoba ne razmišlja o promjeni ponašanja
2.stadij- osoba promišlja o promjeni ponašanja
3.stadij-osoba razmišlja na koji način napraviti promjenu

Ono što mladi dobiju tijekom savjetovanja su: ponos, poštovanje, povjerenje i bolje osjećanje. Okidači koji potaknu mlade da potraže pomoć u savjetovalištu su: usporedba sa uspješnim vršnjacima, nastupanje socijalnih posljedica i neželjene emocije.

Predavači su istakli kako je važno definirati ciljeve rada. Potrebno je izraziti empatiju prema korisniku, ispitati koje su njegove vrijednosti, podučiti ih kako se učinkovito nositi sa ljutnjom, također ističu kako je potrebno vrijeme u radu sa mladima da bi se vidjeli rezultati.

Istaknuta je zanimljiva činjenica kako roditelji smatraju da imaju veću kontrolu nad mladima otkako je COVID 19 jer mladi više borave u kući.

Ovisnici koji dolaze na savjetovanja podvrgavaju se testiranju na psihoaktivne supstance. Njihovo savjetovanje obično traje od 3-6 mj. Da bi savjetovanje dobro funkcioniralo nužan je individualni pristup te se funkcioniranje temelji na ”jedan terapeu-jedan klijent”.

Otpor kod ovisnika je temeljen na 4 činjenice.
1. OTPOR TEMELJEN NA PREDRASUDAMA I NEZNANJU
– ”Nisam lud, moram tu dolaziti kao da sam narkoman”
2. OTPOR TEMELJEN NA POBUNI
– ”Ja imam pravo raditi što želim, svugdje u svijetu je trava legalna samo kod nas ne”
3. OTPOR TEMELJEN NA STRAHU
– ”Prijatelji će me odbaciti, otkrit će da sam tu i imat ću problema u školi i među rodbinom”
4. OTPOR TEMELJEN NA EMOCIJAMA
– ” Oduzimate mi bijeg od realnosti, ne vidim kako mi možete pomoći, bolje trava nego lijekovi, trava me smiruje, ne želim prestati, ne vidim smisao prestanka”

Predavači su iznijeli podatak kako 40% mladih koji konzumiraju droge imaju neki mentalni poremećaj.

Sanja Babić, bacc.med.techn
Sandra Čvorić, bacc.med.techn

© 2017 Developed by mediain.hr