“Primjene mjera prisile prema osobama sa težim duševnim smetnjama”

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 27.04.2017 godine u 16:30h u sklopu trajnog usavršavanja medicinskih sestara/ tehničara, održati stručno predavanje pod nazivom :
„Primjene mjera prisile prema osobi sa težim duševnim smetnjama“.
Predavač je Maristela Šakić,dr.med.,spec.psih.
Predavanje će se održati u prostoru biblioteke bolnice.

© 2017 Developed by mediain.hr