Obavještavamo Vas da će se 22. ožujka 2019. godine u 14.00 sati u sklopu trajnog usavršavanja medicinskih sestara/tehničara, održati stručno predavanje pod nazivom:

“Volonteri palijativnog tima Lipa”.

Predavanje će se održati u prostoru biblioteke, te će isto biti bodovano od strane HKMS-a.

© 2017 Developed by mediain.hr