Poštovani,
Obavještavamo Vas da će se 20.11.2018. godine u 14.30h u sklopu trajnog usavršavanja medicinskih sestara/tehničara, održati stručno predavanje pod nazivom:
„Primjena mjera prisile kod agresivnog i nesuradljivog bolesnika“.
Predavač je Marijana Bogadi,dr.med.spec.psih.
Maja Marčević,bacc.admin.publ.

Pozivamo sve medicinske sestre i tehničare da se odazovu edukaciji.

Predavanje će se održati u prostoru biblioteke.

S poštovanjem,

Biljana Skorupan
Magistra sestrinstva
Glavna sestra bolnice

© 2017 Developed by mediain.hr