Poštovani,
Obavještavamo Vas da će se 20.11.2018. godine u 14.30h u sklopu trajnog usavršavanja medicinskih sestara/tehničara, održati stručno predavanje pod nazivom:
„Primjena mjera prisile kod agresivnog i nesuradljivog bolesnika“.
Predavač je Marijana Bogadi,dr.med.spec.psih.
Maja Marčević,bacc.admin.publ.

Pozivamo sve medicinske sestre i tehničare da se odazovu edukaciji.

Predavanje će se održati u prostoru biblioteke.

S poštovanjem,

Biljana Skorupan
Magistra sestrinstva
Glavna sestra bolnice

© 2017 Developed by mediain.hr

Epidemiološki upitnik:

1. S kim bolesnik živi ? Nabrojiti članove kućanstva?
2. Druge osobe koje dolaze u kuću bolesnika?
3. Gdje se kreće bolesnik ili drugi članovi kućanstva?
4. Je li posjetio bilo koju zdravstvenu ustanovu u posljednjih 14 dana?
5. Ispitati ponašanje tj. pridržavanje svih preporuka stožera civilne zaštite a vezano uz prevenciju COVID-19 infekcije bolesnika/članova obitelji.
6. Da li je bolesnik ili ukućani putovao/boravio u zemljama ili područjima gdje je detektirana COVID-19 infekcija unazad 14 dana? Ako da, koja zemlja/zemlje/područja? Datum kad je došao u RH?
7. Da li je bolesnik ili član obitelji bio u kontaktu sa oboljelom osobom ili osobom pod sumnjom od COVID -19 infekcije ( osobe u karanteni ili samoizolaciji)?
8. Da li bolesnik i/ili članovi obitelji ( udomiteljske obitelji) imaju akutne respiratorne simptome ( povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, grlobolju, kratak dah…)?