Poštovani ,
Obavještavamo Vas da će se 26.03.2018. godine u 15.30h u sklopu trajnog usavršavanja medicinskih sestara/tehničara , održati stručno predavanje pod nazivom:
„Hitna stanja i upotreba defibrilatora“.
Govornik predavač je dr. Danijel Tadić.
Predavanje će se održati u prostoru biblioteke.

S poštovanjem,

Biljana Skorupan
Mag.med.tech
Glavna sestra bolnice

© 2017 Developed by mediain.hr