Obavještavamo Vas da će se 30.11.2017 godine u 16:30h u sklopu trajnog usavršavanja medicinskih sestara/ tehničara, održati stručno predavanje pod nazivom :
„Prikaz mjera s ciljem sprječavanja širenja infekcija uzrokovanih Clostridium difficile“.
Predavači su Ivana Robina, bacc.med.techn. i Ivana Kruljac, med.sestra.
Predavanje će se održati u prostoru biblioteke.

Antonija Pejaković Ličina
v.d. Glavne sestre Bolnice

© 2017 Developed by mediain.hr