Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo o predstojećoj edukaciji za sve njegovatelje u bolnici i asistente u Stambenoj zajednici Sveti Ivan od Boga, „Pristup osobama s invaliditetom“ koja će se održati kroz dva modula 17. i 24. listopada 2018. godine u biblioteci s početkom u 10,00 sati.

Edukacija je osmišljena u sklopu mentalne rehabilitacije za naše bolesnike, te korisnike zajednice. Osnovni zadatak edukacije, koji organiziraju skupa Bolnica i Stambena zajednica Svetog Ivana od Boga, je kod polaznika stvoriti interes, razviti želju za otkrivanjem i razumijevanjem novih odnosa i veza u ponuđenom znanju kroz proces učenja koji uvažava osobnost, osigurava otkrivanje novih sposobnosti, te aktivnu razmjenu znanja s drugim sudionicima.

Voditeljica edukacije je gđa. Tena Anić, mag. rehab. educ. koja će svakom polazniku izdati potvrdnicu o sudjelovanju.

© 2017 Developed by mediain.hr

Epidemiološki upitnik:

1. S kim bolesnik živi ? Nabrojiti članove kućanstva?
2. Druge osobe koje dolaze u kuću bolesnika?
3. Gdje se kreće bolesnik ili drugi članovi kućanstva?
4. Je li posjetio bilo koju zdravstvenu ustanovu u posljednjih 14 dana?
5. Ispitati ponašanje tj. pridržavanje svih preporuka stožera civilne zaštite a vezano uz prevenciju COVID-19 infekcije bolesnika/članova obitelji.
6. Da li je bolesnik ili ukućani putovao/boravio u zemljama ili područjima gdje je detektirana COVID-19 infekcija unazad 14 dana? Ako da, koja zemlja/zemlje/područja? Datum kad je došao u RH?
7. Da li je bolesnik ili član obitelji bio u kontaktu sa oboljelom osobom ili osobom pod sumnjom od COVID -19 infekcije ( osobe u karanteni ili samoizolaciji)?
8. Da li bolesnik i/ili članovi obitelji ( udomiteljske obitelji) imaju akutne respiratorne simptome ( povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, grlobolju, kratak dah…)?