1. IZ MISIJE REDA MILOSRDNE BRAĆE

2. IZVOR

3. OPIS POJMA TEMELJNI INTERNI STANDARDI ZA DJELATNIKE BOLNICE U SKLADU S INTERDISCIPLINARNIM PRISTUPOM PREMA BOLESNIKU-GOSTU I NJEGOVOJ OBITELJI

4. ZAPOŠLJAVANJE NOVIH DJELATNIKA TE OCJENJIVANJE PROBNOGA RADA I RADA TJEKOM UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VRIJEME .

5. INFORMATIVNO KOORDINACIJSKI CENTAR (u daljnjem tekstu Info centar)
5.1. Umreženost bolničkog Info centra – sudjelovanje u istraživanjima
5.2. Bolnički informacijski sustav (BIS) u Info centru 
5.3. Komunikacijsko-koordinacijska uloga Info centra 
5.4. Prijem dokumentacije o bolesniku u Info centar 
5.5. Planiranje prijema i procedura prijema bolesnikau Info centru
5.6. Registar palijativnih i kroničnih duševnih bolesnika u Info centru 
5.7. Prepoznavanje rizika za infekciju kod bolesnika u Info centru 
5.8. Opća psihijatrijska ambulanta 

6. SESTRINSKA SKRB ZA BOLESNIKE-GOSTE U BOLNICI 
6.1. VRIJEDNOSTI SESTRINSKE SKRBI U BOLNICI
6.2. STRUKTURIRANJE SESTRINSKE SKRBI U BOLNICI 
6. 2. 1. Glavna sestra bolnice, Pomoćnik ravnatelja za sestrinstva
6. 2. 2. Poželjne osobine, znanja i vještine:
6.3. STRUČNI KOLEGIJ MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA 
6. 3. 1. Timovi za zdravstvenu njegu
6. 3. 2. Voditelj smjene u timu za zdravstvenu njegu
6. 3. 3. Medicinska sestra u Info centru Bolnice 
6. 3. 4. Obiteljski sastanak pri prijemu palijativnog i kroničnog duševnog bolesnika u Bolnicu
6. 3. 5. organizira i usmjerava medicinska sestra
6. 3. 6. Sestrinska i ukupna medicinska dokumentacija pri skrbi palijativnog i kroničnog duševnog bolesnika u Bolnici
6. 3. 7. Individualna, dogovorna planirana skrb za bolesnika u Bolnici
6. 3. 8. Edukacija skrbnika
6. 3. 9. Planirani dogovoreni otpust iz Bolnice
6. 3. 10. Pozitivno i pogodno iz redovnog zdravstvenog osiguranja, humanitarnih udruga i drugih organizacija 
6.4. EDUKACIJA MEDICINSKIH SESTARA 
6. 4. 1. Dnevne mini edukacije 
6. 4. 2. Tjedne evaluacije na Stručnom kolegiju
6. 4. 3. Mjesečne bodovane edukacije
6. 4. 4. Certficirani tečajevi i edukacije 
6. 4. 5. Aktivno i pasivno sudjelovanje na stručnim skupovima
6.5. TEMELJNA VERTIKALNA KOMUNIKACIJA MEDICINSKIH SESTARA U BOLNICI, PREMA DIJAGRAMU ODGOVORNOSTI

7. ODJEL ZA PALIJATIVNU SKRB I DUGOTRAJNO LIJEČENJE
7.1. Palijativna skrb u Bolnici
7.2. Tim u palijativnoj skrbi u Bolnici
7.3. Prijem palijativnog bolesnika u Bolnicu
7.4. Obiteljski sastanak pri prijemu palijativnog bolesnika u bolnicu
7.5. Dogovorna zdravstvena njega palijativnih bolesnika u Bolnici
7.6. Edukacija palijativnih bolesnika i suradnika u liječenju u Bolnici
7.7. TIJEK SKRBI PALIJATIVNOG BOLESNIKA NA BOLNIČKOM ODJELU
7.8. BAZIČNO FUNKCIONIRANJE I STRUKTURIRANJE TIMSKOG PRISTUPA NA ODJELU PALIJATIVNA SKRB I DUGOTRAJNO LIJEČENJE
7. 8. 1. Dijagram DNEVNE SKRBI BOLESNIKA za Odjel palijative i dugotrajnog liječenja 66
7. 8. 2. Dnevni sastanci palijativnog tima u Bolnici
7. 8. 3. Tjedne timske sinteze palijativnog tima u Bolnici
7. 8. 4. Velika vizita
7. 8. 5. Dokumentacija skrbi za palijativnog bolesnika u Bolnici
7.9. STANDARDIZIRANI POSTUPCI ČLANOVA TIMA NA ODJELU ZA PALIJATIVNU SKRBI DUGOTRAJNO LIJEČENJE
7.10. PSIHOLOG U SKRBI PALIJATIVNOG BOLESNIKA
7.11. FIZIOTERAPEUT U SKRBI PALIJATIVNOG BOLESNIKA
7.12. SOCIJALNI RADNIK U SKRBI PALIJATIVNIH BOLESNIKA
7.13. DUHOVNIK U SKRBI PALIJATIVNIH BOLESNIKA
7.13.1. Otpust palijativnog bolesnika iz Bolnice-jedan od indikatora kvalitete
7.13.2. Mobilni palijativni tim
7.13.3. Podsjetnici u dnevnom zbrinjavanju bolesnika
7. 13. 4. Podsjetnik pri edukaciji djelatnika za skrb palijativnih bolesnika

8. ODJEL ZA KRONIČNE DUŠEVNE BOLESTI
8.1. Skrb za kronične duševne bolesnike u Bolnici
8.2. IZDVOJENA DJELOVANJA ČLANOVA TIMA U REDOVNOM SOCIOREHABILITACIJSKOM PROGRAMU PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA U BOLNICI
8.3. BAZIČNO FUNKCIONIRANJE I STRUKTURIRANJE TIMSKE REHABILITACIJE NA ODJELU ZA KRONIČNE DUŠEVNE BOLESTI ………………..
8. 3. 1. Organizirano stanovanje psihički bolesnih osoba
8.4. DIJAGRAM TIJEKA I SMJERA ODGOVORNOSTI PREMA BOLESNIKU
8. 4. 1. Velika vizita
8. 4. 2. Terapijska zajednica u Bolnici na Odjelu kroničnih duševnih bolesti
8. 4. 3. Otpust bolesnika –gosta s odjela kroničnih duševnih bolesti
8.5. SKRB ZA DEMENTNE BOLESNIKE U BOLNICI
8. 5. 1. Komunikacija s dementnom osobom
8. 5. 2. Tjelesne aktivnosti
8. 5. 3. Edukacija njegovatelja koji skrbi za dementnog bolesnika
8. 5. 4. Praktični savjeti za poboljšanje komunikacije
8. 5. 5. Otpust dementnog bolesnika iz Bolnice
8.6. STANDARDIZIRANI POSTUPCI ČLANOVA TIMA NA ODJELU ZA KRONIČNE DUŠEVNE BOLESTI
8.7. PSIHOLOG U SKRBI KRONIČNIH DUŠEVNIH BOLESNIKA
8.8. SOCIJALNI RADNIK U SKRBI KRONIČNIH DUŠEVNIH BOLESNIKA
8.9. SOCIJALNI PEDAGOG U SKRBI KRONIČNIH DUŠEVIH BOLESNIKA
8.10. DUHOVNIK/BOLNIČKI KAPELAN U SKRBI KRONIČNIH DUŠEVNIH BOLESNIKA
8.11. RADNA TERAPIJA U SKRBI KRONIČNIH DUŠEVNIH BOLESNIKA 

9. PROTOKOLI
9.1. Hospitalizacija bolesnika
9.2. Zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba-samozbrinjavanje
9.3. Standardizirani postupak hranjenja na usta bolesnika oboljelog od demencije, ZNJ- SP-(1.4.)
9.4. Postupci mjerenja vitalnih funkcija
9.5. Fizikalni pregled pacijenta u svrhu planiranja zdravstvene njege
9.6. Primjena lijekova
9.7. Medicinsko-tehnički postupci

10. KONTROLA I SPRJEČAVANJE ŠIRENJA INFEKCIJA POVEZANIH SA ZDRAVSTVENOM SKRBI
10.1. Prevencija i kontrola infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi:

11. KOMUNIKACIJA U BOLNICI 

12. KONTROLA KVALITETE 

12.1. Indikatori kvalitete i kontrola kvalitete 

12.2. Mjesečna evaluacija sestrinske skrbi

13. UKRATKO