Od 16. do 19. studenoga 2017. godine održan je IV. Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine s međunardonim sudjelovanjem na kojem su sudjelovali liječnici naše Bolnice, dr. Maristela Šakić, spec. psihijatar i dr. Katarina Marušić, specijalizant psihijatrije te s. Lucija Bijelić, magistra psihologije. Program je uključivao predavanja u nekoliko sekcija te poster prezentacije. Dr. Šakić je predavanjem na temu „Od hospitalizacije do rehabilitacije“ predstavila Bolnicu i Stambenu zajednicu “Sv. Ivan od Boga” te prikazala postignute rezultate korisnika na skali funkcioniranja u vidu brige o sebi te promjene stavova povezanih sa stigmatizacijom i samostigmatizacijom. Nakon predavanja uslijedila je konstruktivna rasprava i razmjena iskustava kolega iz zemalja unutar regije.

  

  

© 2017 Developed by mediain.hr